Přání

Přání

Oblastní charita Písek přeje všem lidem požehnané vánoční svátky a nový rok.

Více naleznete v připojeném přání.

Adventní koncert s Charitou

Adventní koncert s Charitou

Dne 16. 12. 2017 se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert, který pořádala Oblastní charita Písek. Úvodem ředitelka charity Dana Vejčická pronesla slova plná lásky a porozumění, zmínila nadcházející svátky především jako svátky pokoje, rodiny, lásky a osobní přání o ztišení se a zaposlouchání  do připraveného koncertu. Koncert proběhl za podpory dvou sborů - Pěveckého spolku Prácheň z Horažďovic a Pěveckého a chrámového sboru Velkobor z Velkého Boru.

Více naleznete v článku.

Adventní zpívání s Charitou

Adventní zpívání s Charitou

15. 12. 2017 pořádala Oblastní charita Písek Adventní zpívání s Charitou.Jednalo se o benefiční akci, z níž případný výtěžek bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor pro službu domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek. Akci podpořily dva pěvecké sbory, Pěvecký sbor ZŠ J. K. Tyla a Babský sbor Horní Poříčí.

Více naleznete v článku.

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit se měl nést v nastávajícím duchu Vánoc se zaměřením na společný zážitek, ztotožnění se s organizační kulturou a především budování stávajících vztahů. 

Více naleznete v článku.

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek byla v roce 2017 již posedmé podpořena z programu SENIOR Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Více naleznete v článku.

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Ošetřovatelky a pečovatelky díky absolvování základního kurzu Bazální stimulace budou využívat v praxi u našich klientů získané poznatky. Zároveň obdržely Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

Více naleznete v článku.

Strom splěných přání

Strom splěných přání

Ředitel Hypermarketu Tesco Miroslav Karlík oslovil naší organizaci s možností zapojení do akce "Strom splněných přání". Zákazníci hypermarketu tak zakoupením drobného dárku mohou udělat radost klientům domácí péče.

Více naleznete v článku.

Poděkování baronce Janě Hildprandtové-Germenisové a dárcům

Poděkování baronce Janě Hildprandtové-Germenisové a dárcům

Oblastní charita Písek děkuje baronce Janě Hildprandtové-Germenisové a dárcům, za pomoc našim klientům.

Více naleznete v článku.

Poděkování majitelům Kavárny Až na půdu

Poděkování majitelům Kavárny Až na půdu

Majitelé Kavárny Až na půdu Kateřina Dušková a Jan Štrefeld každoročně nabízejí pomoc našim klientům.

Více naleznete v článku.

Kvalitní pomůcky, předpoklad dobré péče

Kvalitní pomůcky, předpoklad dobré péče

Pečovatelská služba Oblastní charity Písek získala podporu v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje v programu Podpora rozvoje sociálních služeb dotaci.

Více naleznete v článku.

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR