Poděkování za služby Oblastni charity Písek

Poděkování za služby Oblastni charity Písek

Za služby poskytnuté paní Anně Vaněčkové nám zaslala poděkování její dcera paní Anna Lošonská, viz přiložený dopis.

Velikonoční přání Oblastní charity Písek

Velikonoční přání Oblastní charity Písek

Požehnané velikonoční svátky

Vám přeje za kolektiv zaměstnanců

Oblastní charity Písek

Dana Vejšická, ředitelka

BONUM - dobrovolnické centrum Písek

BONUM - dobrovolnické centrum Písek

Pod Oblastní charitou Písek vzniklo v březnu 2017 nové dobrovolnické centrum s názvem Bonum. Centrum je určeno jak pro organizace poptávající dobrovolníky, tak i  pro zájemce o dobrovolnickou službu. Více v následujícím článku.

ZŠ Tylova Písek předala dárky pro naše klienty

ZŠ Tylova Písek předala dárky pro naše klienty

Dárky se symbolikou nadcházejících svátků jara vyrobily pro naše klienty děti ze ZŠ J. K. Tyla.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

ČEZ nepřináší jen světlo do našich domovů, ale díky své Nadaci i naději a radost do lidských srdcí

ČEZ nepřináší jen světlo do našich domovů, ale díky své Nadaci i naději a radost do lidských srdcí

Díky Nadaci ČEZ a její mobilní aplikaci EPP mohla Oblastní charita Písek zakoupit schodolez, který si mohou klienti charity, ale i lidé z široké veřejnosti, zapůjčit v Půjčovně kompenzačních a zdravotnických pomůcek, kterou Oblastní charita v Písku provozuje.

Tříkrálová sbírka 2017 - Písecko

Tříkrálová sbírka 2017 - Písecko

V první polovině ledna proběhla na Písecku, stejně jako po celé ČR, Tříkrálová sbírka. Se sbírkou nám letos pomáhalo více než 70 koledníků, díky kterým se Oblastní charitě Písek povedla vykoledovat rekordní částka 91.993,- Kč. DĚKUJEME!

Tři králové opět po roce vyrazí do ulic

Tři králové opět po roce vyrazí do ulic

Od 1. do 15. ledna proběhne celorepublikově tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníky můžete potkat i v Písku a okolí. Kdy konkrétně koleda v Písku proběhne, na co bude výtěžek sbírky určen a další informace naleznete v následujícím článku.

V lednu proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci. Snímek Lubomír Kotek

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil Oblastní charitu Písek

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil Oblastní charitu Písek

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové již pošesté v řadě podpořil Oblastní charitu Písek. Díky nadačnímu příspěvku mohla Oblastní charita Písek zakoupit zdravotnický materiál a pomůcky v hodnotě 30.000 Kč. Děkujeme!

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR