Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Poskytovatelé domácí zdravotní péče se otevřeným dopisem obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a vyzývají jej k aktivní podpoře domácí péče, které vlivem dlouhodobého podfinancování hrozí kolaps. Ministr slíbil podporu již před rokem. Na nedávnou žádost o schůzku reagoval zamítavě. Konkrétních kroků se tak sestřičky dosud nedočkaly.

Poděkování pečovatelské službě

Poděkování pečovatelské službě

Originální poděkování za naši práci nám vyrobil vlastnoručně náš klient.

Předání šeku 8 000 Kč

Předání šeku 8 000 Kč

Výtěžek z akce Pomáháme, pomáhejte s námi VIII., který iniciovala Asociace jihočeských rodin, z. s. předala jeho předsedkyně paní Jaroslava Králová ředitelce Daně Vejšické v hodnotě 8 000 Kč.

Písecké sestry domácí péče ve stávkové pohotovosti

stávková pohotovost, mašle

Pokud potkáte sestry domácí péče Oblastní charity Písek, jsou každá jiná, ale jedno mají stejné. Všechny mají na svém oblečení červenou mašli. Ptáte se proč? Jsou ve stávkové pohotovosti.  Červená mašle je symbolem, jenž svazuje sestry s jejich pacienty, zároveň i svázané ruce, které sestry při poskytování domácí péče mají. 

Více naleznete zde: Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry domácí péče se ve středu 1. května v 11 hodin vypraví před budovu ministerstva zdravotnictví a stromy před ním ovážou červenými mašlemi. Tímto gestem se ve Svátek práce obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a žádají jej o zastání. Opakovaná jednání ukazují, že zdravotní pojišťovny se k této důležité a velmi efektivní části veřejného zdravotnictví, která se nachází ve vleklé krizi, chtějí dál chovat nespravedlivě. Sestry domácí péče jsou od loňského srpna ve stávkové pohotovosti a červené mašle se staly jejím symbolem.

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Síť evropských Charit plně podporuje klíčové hodnoty Evropské unie, jako jsou solidarita, demokracie, rovnost, sociální spravedlnost, respekt k lidské důstojnosti a k lidským právům. Doufáme, že Evropský parlament složený z nově zvolených zástupců dostojí těmto vysokým morálním standardům a hodnotám a že je bude při utváření politiky, která má vliv na miliony lidí jak Evropě i mimo ni, uvádět do praxe.

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Poděkování za péči a posezení s páterem Josefem Xaverem Kobzou

přátelé, posezení, charita, cíl

...Poznal jsem tam přítele, jakého bych ve světě nenašel. Přítele, který mě má tak rád, že za mne šel na smrt. Jak bych ho tedy neměl mít rád také já? Tím přítelem je Ježíš Kristus, člověk a Bůh zároveň... (úryvek z knihy Dlouhá cesta k oltáři - P. Josef Xaver Kobza nar.1921)

Děti ze ZŠ T. G. Masaryka vyrobily dárky seniorům

dárky, senioři, velikonoce

Paní Šárka Venclíková společně s dětmi ze ZŠ T. G. Masaryka v Písku každým rokem vyrábí velikonoční dekorace pro naše klienty. Děvčata z pečovatelské a ošetřovatelské služby je pak předají seniorům, kteří si s nimi vyzdobí své domovy.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR