Předání 30.000 Kč společností Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. Písek

Předání 30.000 Kč společností Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. Písek

Ředitel společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. pan Martínek předal dne 6. 1. 2018 ředitelce Oblastní charity Písek Daně Vejšické šek v hodnotě 30.000 Kč, který bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor zdravotní a pečovatelské služby a půjčovny zdravotních pomůcek.

Více naleznete v článku.

Předání dárků od Vás v kavárně Až na půdu

Předání dárků od Vás v kavárně Až na půdu

Ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická převzala dne 22. 12. 2017 od majitelů kavárny Až na půdu Kateřiny Duškové a Jana Štrafeldy spací pytle, tašky, deky, batohy aj.

Více naleznete v článku.

Strom splněných přání, slavnostní předání dárků

Strom splněných přání, slavnostní předání dárků

Slavnostní předání dárků pro klienty Oblastní charity Písek proběhlo dne 21. 12. 2017 ve 13 hodin v Hypermarketu Tesco Písek za přítomnosti místostarosty města Písku Mgr. Jiřího Hořánka.

Dárky předal osobně ředitel Tesca Miroslav Karlík společně se svými kolegyněmi, paní Marcelou Vondruškovou, Kateřinou Lapkovou a Ludmilou Říhovou.

Více naleznete v článku.

Děti ze ZŠ T. G. Masaryka Písek vyrobily dárky naším klientům

Děti ze ZŠ T. G. Masaryka Písek vyrobily dárky naším klientům

Děti ze ŽŠ T. G. Masaryka v Písku vyrobily dárky s vánoční tématikou pod vedením Šárky Venclíkové. Dárky budou předány klientům v jejich domácím protředí.

Více naleznete v článku.

Přání

Přání

Oblastní charita Písek přeje všem lidem požehnané vánoční svátky a nový rok.

Více naleznete v připojeném přání.

Adventní koncert s Charitou

Adventní koncert s Charitou

Dne 16. 12. 2017 se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert, který pořádala Oblastní charita Písek. Úvodem ředitelka charity Dana Vejčická pronesla slova plná lásky a porozumění, zmínila nadcházející svátky především jako svátky pokoje, rodiny, lásky a osobní přání o ztišení se a zaposlouchání  do připraveného koncertu. Koncert proběhl za podpory dvou sborů - Pěveckého spolku Prácheň z Horažďovic a Pěveckého a chrámového sboru Velkobor z Velkého Boru.

Více naleznete v článku.

Adventní zpívání s Charitou

Adventní zpívání s Charitou

15. 12. 2017 pořádala Oblastní charita Písek Adventní zpívání s Charitou.Jednalo se o benefiční akci, z níž případný výtěžek bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor pro službu domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek. Akci podpořily dva pěvecké sbory, Pěvecký sbor ZŠ J. K. Tyla a Babský sbor Horní Poříčí.

Více naleznete v článku.

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit se měl nést v nastávajícím duchu Vánoc se zaměřením na společný zážitek, ztotožnění se s organizační kulturou a především budování stávajících vztahů. 

Více naleznete v článku.

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek byla v roce 2017 již posedmé podpořena z programu SENIOR Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Více naleznete v článku.

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Ošetřovatelky a pečovatelky díky absolvování základního kurzu Bazální stimulace budou využívat v praxi u našich klientů získané poznatky. Zároveň obdržely Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

Více naleznete v článku.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR