VDV – Nadace Olgy Havlové zajistila zdravotnický materiál a pomůcky

VDV – Nadace Olgy Havlové zajistila zdravotnický materiál a pomůcky

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí zdravotní péči lidem nemocným a umírajícím. Služba je velmi potřebná a žádaná, počet klientů se neustále zvyšuje. Hrazena je z veřejného zdravotního pojištění, ale bohužel se již delší dobu potýká s překážkami v podobě nízkých úhrad pojišťoven za výkony, které jsou zcela nedostatečné a nepokrývají nutné náklady. 

Více naleznete v článku.

Charitní ošetřovatelské službě darovala Nadace Agrofert 300 000 Kč

Charitní ošetřovatelské službě darovala Nadace Agrofert 300 000 Kč

Charitní ošetřovatelská služba se potýká s existenční krizí. Nejenže se meziročně zvyšují minimální mzdy a ostatní provozní náklady služby, ale úhrady zdravotních pojišťoven za úkony poskytnuté pacientům v domácím prostředí zůstávají již řadu let bez výrazných změn.

Charitní pečovatelské službě Nadace Agrofert darovala 100 000 Kč

Charitní pečovatelské službě Nadace Agrofert darovala 100 000 Kč

Charitní pečovatelská služba zaznamenala velký nárůst žádostí seniorů o službu.Situace byla velmi kritická, kapacita služby neumožňovala příjem nových klientů. Hrozilo, že se senioři budou muset vzdát svého domácího prostředí a odejít do pobytových sociálních služeb. My jsme se rozhodli seniorům podat pomocnou ruku.

První veřejné setkání občanů městské části Portyč

První veřejné setkání občanů městské části Portyč

24. 1. 2019 proběhlo Přátelské setkání sousedů části Portyč. Setkání probíhalo pod záštitou Oblastní charity Písek v rámci spolupráce Města Písek a Agentury pro sociální začleňování. Cílem setkání bylo v této lokalitě především pochválit vše, co dobře funguje, ale i pojmenovat a řešit, co je potřebné zlepšit. Zároveň také poskytnout místním lidem prostor k setkání, diskuzi, společnému zážitku a zkušenostem.

Vy rozhodujete, my pomáháme - slavnostní zahájení projektu

Vy rozhodujete, my pomáháme - slavnostní zahájení projektu

Dnes v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení projektu společnosti Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme v Tescu Písek. Úvodní slovo patřilo řediteli Tesca M. Karlíkovi, který přivítal starostku města Písek E. Vanžurovou a přítomné představitelky dvou vítězných projektů, ředitelku Oblastní charity Písek D. Vejšickou a ředitelku Farní charity Milevsko A. Růžičkovou, třetí organizace se omluvila.

Více naleznete v článku.

Tříkrálová sbírka 2019 - výsledky skupin

Tříkrálová sbírka 2019 - výsledky skupin

Zveřejňujeme výsledky Tříkrálové sbírky 2019 za jednotlivé skupiny a celkovou částku.

Více naleznete níže.

Podpora pečujících osob na Písecku

Podpora pečujících osob na Písecku

Podpora pečujících osob je jednou z doplňkových činností Oblastní charity Písek a úzce spolupracuje s ostatními službami, které Oblastní charita Písek poskytuje.

Více naleznete v článku.

Pojďte s námi vytvořit domov pro seniora

Pojďte s námi vytvořit domov pro seniora

Jste dobří lidé a rádi pomáháte seniorům? Jedna pomoc se Vám právě nabízí. Zažijete jeden neobyčejný den s charitními zaměstnanci pečovatelské služby.

Tříkrálová sbírka 2019 - rozpečetění

Tříkrálová sbírka 2019 - rozpečetění

K dnešnímu dni byly rozpečetěny pokladničky z Tříkrálové sbírky 2019. Výtěžek byl tento rok opravdu mimořádný - 171 951 Kč. Děkujeme vám všem.

Pozvánka na přátelské setkání

Pozvánka na přátelské setkání

Zveme Vás na přátelské setkání občanů městské části Portyč. Které se koná 24. ledna 2019 od 15 hodin v prostorách Českého červeného kříže - Čechova 454/11, Písek.

Více naleznete v letáčku.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR