Poděkování Nemocnici Písek, a. s.

Poděkování Nemocnici Písek, a. s.

Ředitelka Oblastní charity Písek, Dana Vejšická děkuje Nemocnici Písek, a. s. za darování polohovacího lůžka. Díky lůžku můžeme zajistit klientovi vyšší životní standard a kvalitnější péči.

Děkujeme.

Tým Charitní pečovatelské služby Písek dává klientům maximální péči

Pomoc seniorovi

Současný svět mi někdy přijde uspěchaný a neosobní, ale i v této době se najdou lidé, kteří rádi pomáhají. Nehoní se za vidinou bohatství a moci, dokáží se vcítit do druhých, najít krásu v jejich nitru a podívat se na svět jejich očima. Přesně takoví jsou zaměstnanci charitní pečovatelské služby, kteří nejenže pečují od 7 do 22 hodin každý den o Vaše blízké, ale jsou ochotni pomáhat i ve svém volném čase. Pomáhat druhým je jejich přirozená vlastnost.

Proměna, již zítra 9.2. 2019 od 9 hodin, připojte se k nám

Proměna, již zítra 9.2. 2019 od 9 hodin, připojte se k nám

Když jsem se prvně setkala s naším seniorem, napadlo mě, že je potřeba jeho životní situaci posunout k lepšímu. Obrátila jsem se na kolektiv charitní pečovatelské služby, který mě s nadšením podpořil. Díky této partě skvělých lidí se může zítřejší proměna uskutečnit.

Pomozte lidem bez domova přečkat mrazy, díky Vám mohou snadněji přežít

Pomozte lidem bez domova přečkat mrazy, díky Vám mohou snadněji přežít

Představte si, že je venku minus 10 stupňů Celsia, je vám zima, nemáte se kde vyspat, umýt, nemáte kam jít. Že je to děsivá představa? A právě toto jsou problémy, které řeší aktuálně lidé bez domova. Nebuďme k našim spoluobčanům lhostejní a pojďme jim pomoc.

Sousedské setkání městské části Portyč II.

Sousedské setkání městské části Portyč II.

Dovolujeme se Vás pozvat na sousedské setkání městské části Portyč II. Uskuteční se dne 13. 2. 2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Českého červeného kříže, Čechova 454/11. Je určeno pro občany sídliště Portyč. Drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás a Vaše názory. Bez Vaší účasti a zapojení nemůžeme jednat ve Váš prospěch, nemohou se věci posunout správným směrem.

Nepotřebné Věci Písek pomáhají

Nepotřebné Věci Písek pomáhají

Nepotřebné věci Písek věnovaly Oblastní charitě Písek finanční dar 30 000 Kč na vytvoření zázemí domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby.

VDV – Nadace Olgy Havlové zajistila zdravotnický materiál a pomůcky

VDV – Nadace Olgy Havlové zajistila zdravotnický materiál a pomůcky

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí zdravotní péči lidem nemocným a umírajícím. Služba je velmi potřebná a žádaná, počet klientů se neustále zvyšuje. Hrazena je z veřejného zdravotního pojištění, ale bohužel se již delší dobu potýká s překážkami v podobě nízkých úhrad pojišťoven za výkony, které jsou zcela nedostatečné a nepokrývají nutné náklady. 

Více naleznete v článku.

Charitní ošetřovatelské službě darovala Nadace Agrofert 300 000 Kč

Charitní ošetřovatelské službě darovala Nadace Agrofert 300 000 Kč

Charitní ošetřovatelská služba se potýká s existenční krizí. Nejenže se meziročně zvyšují minimální mzdy a ostatní provozní náklady služby, ale úhrady zdravotních pojišťoven za úkony poskytnuté pacientům v domácím prostředí zůstávají již řadu let bez výrazných změn.

Charitní pečovatelské službě Nadace Agrofert darovala 100 000 Kč

Charitní pečovatelské službě Nadace Agrofert darovala 100 000 Kč

Charitní pečovatelská služba zaznamenala velký nárůst žádostí seniorů o službu.Situace byla velmi kritická, kapacita služby neumožňovala příjem nových klientů. Hrozilo, že se senioři budou muset vzdát svého domácího prostředí a odejít do pobytových sociálních služeb. My jsme se rozhodli seniorům podat pomocnou ruku.

První veřejné setkání občanů městské části Portyč

První veřejné setkání občanů městské části Portyč

24. 1. 2019 proběhlo Přátelské setkání sousedů části Portyč. Setkání probíhalo pod záštitou Oblastní charity Písek v rámci spolupráce Města Písek a Agentury pro sociální začleňování. Cílem setkání bylo v této lokalitě především pochválit vše, co dobře funguje, ale i pojmenovat a řešit, co je potřebné zlepšit. Zároveň také poskytnout místním lidem prostor k setkání, diskuzi, společnému zážitku a zkušenostem.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR