Předání dárků od Vás v kavárně Až na půdu

Předání dárků od Vás v kavárně Až na půdu

Ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická převzala dne 22. 12. 2017 od majitelů kavárny Až na půdu Kateřiny Duškové a Jana Štrafeldy spací pytle, tašky, deky, batohy aj.

Více naleznete v článku.

Strom splněných přání, slavnostní předání dárků

Strom splněných přání, slavnostní předání dárků

Slavnostní předání dárků pro klienty Oblastní charity Písek proběhlo dne 21. 12. 2017 ve 13 hodin v Hypermarketu Tesco Písek za přítomnosti místostarosty města Písku Mgr. Jiřího Hořánka.

Dárky předal osobně ředitel Tesca Miroslav Karlík společně se svými kolegyněmi, paní Marcelou Vondruškovou, Kateřinou Lapkovou a Ludmilou Říhovou.

Více naleznete v článku.

Děti ze ZŠ T. G. Masaryka Písek vyrobily dárky naším klientům

Děti ze ZŠ T. G. Masaryka Písek vyrobily dárky naším klientům

Děti ze ŽŠ T. G. Masaryka v Písku vyrobily dárky s vánoční tématikou pod vedením Šárky Venclíkové. Dárky budou předány klientům v jejich domácím protředí.

Více naleznete v článku.

Přání

Přání

Oblastní charita Písek přeje všem lidem požehnané vánoční svátky a nový rok.

Více naleznete v připojeném přání.

Adventní koncert s Charitou

Adventní koncert s Charitou

Dne 16. 12. 2017 se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert, který pořádala Oblastní charita Písek. Úvodem ředitelka charity Dana Vejčická pronesla slova plná lásky a porozumění, zmínila nadcházející svátky především jako svátky pokoje, rodiny, lásky a osobní přání o ztišení se a zaposlouchání  do připraveného koncertu. Koncert proběhl za podpory dvou sborů - Pěveckého spolku Prácheň z Horažďovic a Pěveckého a chrámového sboru Velkobor z Velkého Boru.

Více naleznete v článku.

Adventní zpívání s Charitou

Adventní zpívání s Charitou

15. 12. 2017 pořádala Oblastní charita Písek Adventní zpívání s Charitou.Jednalo se o benefiční akci, z níž případný výtěžek bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor pro službu domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek. Akci podpořily dva pěvecké sbory, Pěvecký sbor ZŠ J. K. Tyla a Babský sbor Horní Poříčí.

Více naleznete v článku.

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit se měl nést v nastávajícím duchu Vánoc se zaměřením na společný zážitek, ztotožnění se s organizační kulturou a především budování stávajících vztahů. 

Více naleznete v článku.

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek byla v roce 2017 již posedmé podpořena z programu SENIOR Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Více naleznete v článku.

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Ošetřovatelky a pečovatelky díky absolvování základního kurzu Bazální stimulace budou využívat v praxi u našich klientů získané poznatky. Zároveň obdržely Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

Více naleznete v článku.

Strom splěných přání

Strom splěných přání

Ředitel Hypermarketu Tesco Miroslav Karlík oslovil naší organizaci s možností zapojení do akce "Strom splněných přání". Zákazníci hypermarketu tak zakoupením drobného dárku mohou udělat radost klientům domácí péče.

Více naleznete v článku.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR