Tři králové opět po roce vyrazí do ulic

Tři králové opět po roce vyrazí do ulic

Od 1. do 15. ledna proběhne celorepublikově tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníky můžete potkat i v Písku a okolí. Kdy konkrétně koleda v Písku proběhne, na co bude výtěžek sbírky určen a další informace naleznete v následujícím článku.

V lednu proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci. Snímek Lubomír Kotek

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil Oblastní charitu Písek

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil Oblastní charitu Písek

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové již pošesté v řadě podpořil Oblastní charitu Písek. Díky nadačnímu příspěvku mohla Oblastní charita Písek zakoupit zdravotnický materiál a pomůcky v hodnotě 30.000 Kč. Děkujeme!

Díky Nadaci AGROFERT jsme k Vám blíž

Díky Nadaci AGROFERT jsme k Vám blíž

Díky finanční podpoře Nadace AGROFERT mohla Oblastní charita Písek zakoupit nový osobní automobil, který bude sloužit zaměstnancům při naplňování potřeb klientů Oblastní charity Písek. Děkujeme! 

Diecézní charita Č. Budějovice oslavila své 25. narozeniny

Diecézní charita Č. Budějovice oslavila své 25. narozeniny

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 to bylo na den přesně 25 let od založení Diecézní charity České Budějovice – první Charity v českobudějovické diecézi. Zveme Vás k připomenutí si dění tohoto dne a k prohlédnutí fotografií.

Charita v Písku hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku

Charita v Písku hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku

Ve dnech 1. - 15. ledna se celorepublikově uskuteční již 17. ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Písek hledá dobrovolníky, kteří by s koledováním na Písecku pomohli.

25 let od založení Diecézní charity České Budějovice

25 let od založení Diecézní charity České Budějovice

Ve čtvrtek 1. prosince se v Českých Budějovicích konala oslava 25. výročí založení Diecézní charity České Budějovice. Nechybělo zde ani zastoupení Oblastní charity Písek.

Rozhovor s Miloslavem kardinálem Vlkem nejen o českobudějovické Charitě

Rozhovor s Miloslavem kardinálem Vlkem nejen o českobudějovické Charitě

Miloslav kardinál Vlk se osobně účastnil oslav 25 let Charity na jihu Čech. Při té příležitosti poskytl rozhovor, který vyšel v Českobudějovickém deníku v sobotu 3.12.

Čtěte zde

Ohlédnutí za vernisáží a za křestem našeho kalendáře

Ohlédnutí za vernisáží a za křestem našeho kalendáře

2.listopadu se za finanční podpory města Písku konala v písecké Sladovně vernisáž fotografické výstavy "Můj svět" a křest kalendáře Oblastní charity Písek. Celá akce byla rovněž oslavou 25. výročí založení Oblastní charity v Písku.

Vernisáž putovní výstavy a křest kalendáře Oblastní charity Písek

Vernisáž putovní výstavy a křest kalendáře Oblastní charity Písek

Dne 2.11.2016 se ve Sladovně uskuteční vernisáž putovní výstavy s názvem „Můj svět“ a zároveň proběhne křest kalendáře k 25. výročí založení Oblastní charity Písek.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR