Adventní zpívání s Charitou

Adventní zpívání s Charitou

15. 12. 2017 pořádala Oblastní charita Písek Adventní zpívání s Charitou.Jednalo se o benefiční akci, z níž případný výtěžek bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor pro službu domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek. Akci podpořily dva pěvecké sbory, Pěvecký sbor ZŠ J. K. Tyla a Babský sbor Horní Poříčí.

Více naleznete v článku.

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit

Teambulding vs teamspirit se měl nést v nastávajícím duchu Vánoc se zaměřením na společný zážitek, ztotožnění se s organizační kulturou a především budování stávajících vztahů. 

Více naleznete v článku.

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek byla v roce 2017 již posedmé podpořena z programu SENIOR Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Více naleznete v článku.

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Ošetřovatelky a pečovatelky díky absolvování základního kurzu Bazální stimulace budou využívat v praxi u našich klientů získané poznatky. Zároveň obdržely Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

Více naleznete v článku.

Strom splěných přání

Strom splěných přání

Ředitel Hypermarketu Tesco Miroslav Karlík oslovil naší organizaci s možností zapojení do akce "Strom splněných přání". Zákazníci hypermarketu tak zakoupením drobného dárku mohou udělat radost klientům domácí péče.

Více naleznete v článku.

Poděkování baronce Janě Hildprandtové-Germenisové a dárcům

Poděkování baronce Janě Hildprandtové-Germenisové a dárcům

Oblastní charita Písek děkuje baronce Janě Hildprandtové-Germenisové a dárcům, za pomoc našim klientům.

Více naleznete v článku.

Poděkování majitelům Kavárny Až na půdu

Poděkování majitelům Kavárny Až na půdu

Majitelé Kavárny Až na půdu Kateřina Dušková a Jan Štrefeld každoročně nabízejí pomoc našim klientům.

Více naleznete v článku.

Kvalitní pomůcky, předpoklad dobré péče

Kvalitní pomůcky, předpoklad dobré péče

Pečovatelská služba Oblastní charity Písek získala podporu v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje v programu Podpora rozvoje sociálních služeb dotaci.

Více naleznete v článku.

Ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická slaví významné životní jubileum

Ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická slaví významné životní jubileum

Významné životní jubileum oslavila ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická tento čtvrtek.

Více naleznete v článku.

Kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách

Kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách

Marie Halková a Lada Nováková úspěšně zakončily dne 16. 11. 2017 Kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách.

Oběma patří za jejich skvělý výkon velká gratulace.

Více naleznete v článku.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR