Adventní koncert Oblastní charity Písek

Adventní koncert Oblastní charity Písek

Adventní koncert se uskutečnil v sobotu 15. 12. 2018 od 14 hodin v kostele Narození Panny Marie, byl příležitostí k zastavení, rozjímání a ztišení se v předvánočním shonu. Barokní lavice byly zaplněny jak v hlavní chrámové lodi, tak i vedlejší. Vystoupil Pěvecký a chrámový sbor Velkobor pod vedením sbormistryně Mgr. Radky Kočí a Pěvecký spolek Prácheň z Horažďovic pod vedením MVDr. Stanislava Smítky.

Více naleznete v článku.

Úvodní slovo patřilo ředitelce Daně Vejšické, která přivítala a poděkovala oběma souborům, které ač z daleka, tak i přesto přijely a podpořily náš záměr. Současně přivítala na koncertu místostarostu Města Písek - Petra Hladíka a poděkovala Městu Písek za jeho stálou podporu. Dále poděkovala za možnost uspořádání koncertu Farnosti Písek - vikáři Janu Doležalovi. Panu Aloisi Němcovi a Ondrovi Untermüllerovi za pomoc s organizací.

Jako první vystoupil Pěvecký a chrámový sbor Velkobor, zazněly písně s adventní tématikou, gospelové a další. Na závěr byla vhodně zvolena píseň z filmu Anděl páně 2 - Modlitba, která přítomné v procítěném pojetí sboru velmi dojala. Zpěv doprovázela Jana Brůžková na klávesy, na housle hrály Bernardeta Bučoková a Lucie Kotišová, na příčnou flétnu Michaela Vávrová a na klarinet Vojtěch Klečka.

Dana Vejšická využila přítomnosti místostarosty a požádala jej, aby řekl pár slov posluchačům. Petr Hladík výzvu s potěšením přijal a zaujal nejen svou hloubkou obsahu, ale i výrazným hlasem. Jeho slova zahřála nejen charitní pracovníky, ale i přítomné. Hovořil předevší o lásce, lásce k Bohu a bližním.

Poté již následovalo vystoupení Pěveckého spolku Prácheň z Horažďovic. Jednotlivé adventní písně byly prokládány působivým intonačně rytmickým slovem sbormistra s adventně duchovní tematikou. Hudební doprovod zajistily sestry Koudelkovy, slečna Barbora Koudelková hrála na flétnu.

Ředitelka Dana Vejšická, děkuje oběma sborům, hostům a zúčastněným za příjemně prožité smysluplné odpoledne. Budeme se těšit opět na setkání v novém roce 2019, zachovejte nám svou přízeň.

Autor: Martina Zachatová

48374285_1461138807351715_1318847382720348160_n48366744_1461138880685041_1388742379120361472_n48363212_1461138820685047_2351097159761264640_n

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR