Adventní zpívání s Charitou

Adventní zpívání s Charitou

15. 12. 2017 pořádala Oblastní charita Písek Adventní zpívání s Charitou.Jednalo se o benefiční akci, z níž případný výtěžek bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor pro službu domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek. Akci podpořily dva pěvecké sbory, Pěvecký sbor ZŠ J. K. Tyla a Babský sbor Horní Poříčí.

Více naleznete v článku.

15. 12. 2017 pořádala Oblastní charita Písek Adventní zpívání s Charitou, které se uskutečnilo před kostelem Narození Panny Marie v Písku. Ředitelka organizace Dana Vejšická benefiční akci slavnostně zahájila. Přivítala přítomné, popřála jim krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a zároveň přednesla, že případný výtěžek z akce bude použit na vytvoření nových bezbariérových prostor pro službu domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek. 

Zpívání nemohlo proběhnout bez podpory účinkujících. Náš záměr podpořily dva sbory. Prvním byl Pěvecký sbor při ZŠ J. K. Tyla Písek pod vedením skvělého sbormistra Mgr. Patrika Řediny. Všichni jsme se tak zaposlouchali do kouzelných hlásků dětského sboru. Děti zářily doslova jako malé hvězdičky. Svým čistým bezprostředním projevem si zcela podmanily publikum, neboť do zpívání daly celá svá srdíčka. Nemalým zážitkem byla hra na nástroj, který je součástí mnoha lidských kultur. Sbormistr Patrik Ředina překvapil svým osobitým vstupem, když zahrál na dudy, jejichž princip kontinuálního tónu spočívá v synchronizaci dechu a tlaku paže. 


Druhým sborem, který podpořil náš záměr, byl neméně skvělý Babský sbor Horní Poříčí pod vedením Marcely Chocholové. Účinkující, kteří byly tentokráte samé ženy vystoupily v krojích. Zazněly písně z repertoáru, jehož výběr vycházel jak z lásky k prácheňské písni, tak i k Jihočeskému kraji samotnému. Sbor předal přítomným svým prostřednictvím sám sebe v podání písní adventních a vánočních.

Závěrem si dovolím za Oblastní charitu Písek poděkovat Pěveckému sboru ZŠ J. K. Tyla Písek a Babskému souboru Horní Poříčí. Díky patří i organizátorům adventních trhů panu Janu Němcovi a Jiřímu Klokočkovi, kteří nám umožnili akci uskutečnit v prostorách před kostelem Narození Panny Marie. Poděkování patří i manželům Skálovým za krásné fotografie. Bez podpory jmenovaných by nebylo možno akci uskutečnit.

Děkujeme i Vám všem, kteří jste přišli a přispěli na podporu našeho záměru. Díky Vám všem jsme zase o krok blíž k našemu cíli.

25348790_1492186234422135_3347370900367660690_n25353779_1492185977755494_3662590227475234077_n25442743_1492186647755427_8657402960630790936_n

Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová, DiS.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR