Charitní ošetřovatelské službě darovala Nadace Agrofert 300 000 Kč

Charitní ošetřovatelské službě darovala Nadace Agrofert 300 000 Kč

Charitní ošetřovatelská služba se potýká s existenční krizí. Nejenže se meziročně zvyšují minimální mzdy a ostatní provozní náklady služby, ale úhrady zdravotních pojišťoven za úkony poskytnuté pacientům v domácím prostředí zůstávají již řadu let bez výrazných změn.

Proč je důležité podpořit ošetřovatelskou službu?
Počet klientů služby a poskytnutých zdravotních výkonů má vzrůstající tendenci. Zdravotní sestry poskytnou při pěti pracovních úvazcích cca 12 500 zdravotních úkonů a ošetří zhruba 150 pacientů ročně. Přitom tržby za poskytnuté výkony nedokáží pokrýt minimální mzdy určené pro povolání zdravotních sester vykonávající péči bez odborného dohledu. Služba je zaměřena na podporu zdraví a udržení soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných zmírňuje utrpení, zajišťuje klidné a důstojné umírání v rámci domácí hospicové péče. Je poskytována klientům v domácím prostředí nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péče je oproti lůžkové finančně výhodná a pro nemocné a umírající velmi důležitá, dává možnost zůstat v posledních chvílích života být sám sebou, být člověkem.

Nadace Agrofert podpořila Charitní ošetřovatelskou službu v jejím poslání a darovala finanční dar 300 000 Kč. Děkujeme, díky podpoře můžeme i nadále poskytovat naše tolik potřebné služby.

Autor: Martina Zachatová

Oblastní charita Písek (6)

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR