Charitní pečovatelské službě Nadace Agrofert darovala 100 000 Kč

Charitní pečovatelské službě Nadace Agrofert darovala 100 000 Kč

Charitní pečovatelská služba zaznamenala velký nárůst žádostí seniorů o službu.Situace byla velmi kritická, kapacita služby neumožňovala příjem nových klientů. Hrozilo, že se senioři budou muset vzdát svého domácího prostředí a odejít do pobytových sociálních služeb. My jsme se rozhodli seniorům podat pomocnou ruku.

A jaká opatření nám k tomu pomohla?
Nad rámec pověření Jihočeského kraje jsme navýšili úvazky pracovníků v sociálních službách a rozšířili časovou dostupnost služby v časovém rozmezí od 7:00 do 22:00 hodin. Díky našemu správnému rozhodnutí jsme umožnili minimálně třiceti seniorům zachovat jejich životní standard, zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí se svou láskyplně pečující rodinou.

Bez finanční pomoci by zmíněnou situaci nebylo možno řešit. Nadace Agrofert, která je již dlouhodobě zahrnuta mezi naše hlavní donátory, poskytla službě finanční podporu ve výši 100 000 Kč. Děkujeme.

Autor: Martina Zachatová

oblastní charita Písek (5)

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR