Děkujeme, že máte štědré srdce

Děkujeme, že máte štědré srdce

Štědří dárci podpořili  babičku s vnučkou finanční částkou v celkové výši 2 400 Kč.


Více naleznete v článku.

Babička, která převzala do péče svou malou vnučku se dostala do tíživé situace, která ji neumožnila zakoupit ledničku. Z toho důvodu se Oblastní charita Písek obrátila na Vás s prosbou o pomoc. Kontaktovali nás štědří dárci, kteří se rozhodli podpořit babičku s vnučkou finanční částkou v celkové výši 2 400 Kč.
Velký dík patří všem, kteří přispěli a lednička tak mohla být zakoupena a předána.

Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová, DiS.

Lednice1

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR