K lidem v sociální krizi se neotáčíme zády, pomáháme jim

K lidem v sociální krizi se neotáčíme zády, pomáháme jim

Když potkáte člověka, který má problém máte vždy na výběr – buď mu pomoci, nebo se k němu otočit zády. My jsme se rozhodli pro první volbu – pomáhat. Pomoc probíhá prostřednictvím Střediska pomoci, které je doplňující činností ke službě odborného sociálního poradenství.

Středisko pomoci je určeno pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, které jsou v krátkodobé či dlouhodobé sociální krizi ve věku od 16 let. Našim spoluobčanům se snažíme prostřednictvím materiálního zabezpečení ulehčit jejich životní situaci. Jedná se o lidi, kteří jsou bez podpory rodinného zázemí, či jiné sociální sítě, lidé s opakovanou zkušeností selhání nebo neúspěchu, nepřijatí svým okolím nebo společností.

Hlavním principem při výdeji je méně a častěji a to z toho důvodu, aby nedocházelo k plýtvání či zneužití pomoci a především, aby sociální pracovníci s budoucími klienty navázali kontakt a následně je motivovali k možnosti řešení nepříznivé životní situace. Nedílnou součástí pomoci jsou i individuální rozhovory, doprovody na instituce, či motivace prostřednictvím skupinového setkávání. Podpora se dotýká různých témat každodenního života, vycházející z potřeb spoluobčanů např. jak hospodařit s penězi, s rodinným rozpočtem, výchova dětí, podpora školní docházky, komunikace s dítětem žijícím u druhého rodiče, hledání zaměstnání, snížení míry zadluženosti atd.

Další pomocným prostředkem je výdej netrvanlivých potravin, probíhá každé pondělí a čtvrtek od 12 do 13 hodin v prostorách dvora fary. Potraviny jsou získávány od obchodního řetězce Tesco Písek prostřednictvím Potravinové banky Jihočeského kraje. Do výdeje jsou zapojeny osoby dlouhodobě nezaměstnané, nebo osoby mladistvé s nařízeným výkonem veřejně prospěšných prací, vždy pod dohledem sociálního pracovníka.

Bez naší pomoci tito lidé zůstanou vyloučeni ze společnosti. Samozřejmě, že u každého klienta se návrat nemusí podařit, pokud se nezapojí a nestojí o to sám. Jedná se o velmi náročnou zdlouhavou cestu. Cesta, na jejímž konci něco krásného a nového začíná, něco co klientům a nám dává smysl.

Děkujeme Jihočeskému kraji za jeho finanční podporu, díky níž můžeme pomáhat našim spoluobčanům.

 

Autor: Martina Zachatová

P1050113Projekty podpořené jihočeským krajem_

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR