Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Kurz bazální stimulace - zkvalitnění našich služeb

Ošetřovatelky a pečovatelky díky absolvování základního kurzu Bazální stimulace budou využívat v praxi u našich klientů získané poznatky. Zároveň obdržely Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

Více naleznete v článku.

Kurz bazální stimulace proběhl v Písku ve dnech 7.12. - 9. 12. 2017 pod vedením kvalifikovaného lektora INSTITUTU Bazální stimulace® Mgr. V. Chmelařové.
Koncept není založen na míře vzdělání, ale spíše na schopnosti vcítit se do klienta. Pro naše pečovatelky a ošetřovatelky bude nejdůležitější tedy pochopit potřeby klienta a zároveň poznat a porozumět stylu jeho komunikace a zároveń mu poskytnout prostor a jistotu. Základeme je zprostředkovat kientům vjemy ze svého těla stimulací vnímání organismu a umožnit mu lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.
Toto vše teď naše ošetřovatelky a pečovatelky díky absolvování základního kurzu dovedou, získané poznatky a dovednosti budou využívat v praxi u našich klientů, čímž dojde ke zkvalitnění péče.Zaměstnanci Oblastní charity Písek zároveň obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.
Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová, DiS.

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR