Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Písek děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek byla v roce 2017 již posedmé podpořena z programu SENIOR Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Více naleznete v článku.

K naší velké radosti byla Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Písek v roce 2017 již posedmé podpořena z programu SENIOR Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Záměrem projektu je vybavení služby dostatečným a kvalitním zdravotnickým materiálem a pomůckami, který je nezbytný pro poskytování odborné zdravotní péče. Tato služba je terénní a zajišťují ji kvalifikované zdravotní sestry s dlouholetou praxí v domácnostech klientů. Služba je poskytována lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou zdravotní péči z důvodu akutní či chronické nemoci a osobám v závěrečné fázi života. Hlavním úkolem je zlepšení nebo alespoň udržení zdravotního stavu klientů. U umírajících se jedná zejména o zajištění klidného a důstojného dožití. Důležitou předností služby je umožnit osobám nemocným jejich setrvání ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými, bez nutnosti hospitalizace. Součástí péče je poskytování edukační činnosti v oblasti péče o nemocné a umírající. Tato činnost je určená, jak klientům, tak pečujícím osobám a i pro její zajištění je nutné mít dostatek potřebného materiálu a pomůcek.

Velice si vážíme opětovné podpory ze strany Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ze srdce děkujeme.

Za Oblastní charitu Písek, Vejšická Dana

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR