Pomůžeme i Vám

Pomůžeme i Vám

Stále více seniorů si přeje zůstat tam, kde je jim nejlépe – DOMA. Aby tomu tak mohlo být je potřeba dobrých rodinných vztahů a především vědět jak na to.

Více naleznete v článku.

„Máme doma maminku a chceme, aby mohla s námi zůstat doma. Její zdravotní stav se však zhoršil natolik, že o ni neumíme pečovat?  Nevíme na koho se obrátit, pomůžete nám?“ Přesně tato zoufalá slova slyšíme z úst rodinných pečujících téměř denně.

Jak uvedla sociální pracovnice a zdravotní sestra tyto zdánlivě nelehké životní situace dokáží vyřešit v rámci podporovaného programu edukace, který podpořil Jihočeský kraj. Je zaměřen na podporu laické péče o osobu chronicky nemocnou a umírající v domácím prostředí.

Tato doprovodná činnost Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby je poskytována nejčastěji formou osobní, či telefonické edukace neformálních pečujících a seniorů. Dává možnost nemocným, umírajícím, seniorům s omezenou soběstačností zůstat tam, kde se cítí nejlépe, ve svém domově.  Spočívá v hledání optimálního využití nabídky sociálních a zdravotních služeb směřující k ulehčení životní situace. V rámci této pomoci jsou podávány informace odborným sociálním či zdravotnickým pracovníkem. Jsou zaměřeny na problematiku léčebného a pohybového režimu, bolesti, hydratace, výživy, péče o pokožku, prevenci kožních defektů, na způsobu použití zdravotnických a kompenzačních pomůcek, pomoc s nácvikem manipulace s imobilními klienty.  Nedílnou součástí je i doporučení úpravy bytu vedoucí k zabránění pádů a úrazů. Neméně důležitá je podpora a pomoc rodinám při úmrtí seniora, zprostředkování duchovní pomoci, ale i možnosti psychohygieny směřující k zabránění vzniku syndromu vyhoření pečujících. Aktivita je podpořena vlastní půjčovnou zdravotnických a kompenzačních pomůcek, kterou naše organizace provozuje na ulici Budějovická 100. 

Pokud řešíte obdobný problém, obraťte se na pracovnice Oblastní charity Písek. Konkrétně na zdravotní sestru Ivanu Sacherovou tel.: 737 229 096, sociální pracovnici Bc. Martinu Zachatovou, DiS. tel.: 382 210 364, 731 598 977.

Tímto si dovolujeme poděkovat Jihočeskému kraji za jeho finanční podporu. Díky projektu může Vaše maminka či tatínek zůstat společně se svou rodinou.

Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová

nove_logo_400

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR