Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

Dne 20. 4. - 21. 4. 2018 proběhl pro zaměstnance Oblastní charity Písek Prohlubující kurz Bazální stimulace® II. Díky kurzu zkvalitníme péči u našich klientů.

Více naleznete v článku.

21. 4 a 22. 4. 2018 proběhl prohlubující Nástavbový kurz Bazální stimulace® Nástavbový modul II., kurz organizoval Institut Bazální stimulace® pod vedením lektora MUDr. Zdeňka Novotného. Ošetřovatelky, pečovatelky, ale i sociální pracovnice si prohloubily poznatky ze Základního kurzu, který absolvovaly v loňském roce. Cílem kurzu bylo právě prohloubení teoretických a praktických dovedností.

Osvojily jsme si poznatky optické stimulace např.: co umožňuje zrakový vjem, či auditivní stimulaci. MUDr. Zdeněk Novotný nám umožnil osvojit si nejen teorii, ale i praktický nácvik. Cestou na oběd a po dobu oběda jsme měly nasazené dioptrické brýle a zátkové chrániče zvuku. Nebylo lehké se najíst a došlo i k zvýšení intenzity hlasu. Okolí nás nevnímalo příliš pozitivně, ale spíše jako rušivý element po dobu oběda, kdy prioritou je klid.

Následovala orální stimulace, kdy jsme poznávaly svět skrze ústa. Ústa nám umožňují zjistit, jakou mají jednotlivé věci chuť, konzistenci, tvar a vůni. Předpokladem pro úspěšnou orální stimulaci je stimulace obličeje, vhodná pozice, vhodný výběr chuti, nedílnou součástí je sledování klientovo reakci a vhodně reagovat. A jak si nejvíce lze osvojit teoretické poznatky? Praktickým nácvikem. V této části si každá z nás vyzkoušela dvě role, a to roli klienta a roli pečovatelky. Zažily jsme rozdíl mezi vhodným tempem a spěchem při podávání stravy. Rychlé tempo nikomu z nás nebylo příjemné, naopak klidný přístup, dostatek času a zájem pečovatele v nás v roli klienta navodil pocit bezpečí a jistoty. 
MUDr. Zdeněk Novotný nás svým profesionálním přístupem a pojetím zasvětil do teorie a zároveň předal množství zajímavých poznatků své praxe v Čechách, ale i ve světě. Neodpustím si konstatovat jeho závěrečná slova, která nás zahřála: „Jste skvělý tým, který má své klienty rád a zároveň chce péči o ně zkvalitnit. Bez obav bych se svěřil do vaší péče.“

Celý tým děkuje MUDr. Zdeňku Novotnému, jeho slova nás velmi potěšila a byla tak tečkou za něčím úžasným, s úžasným slovem na závěr, pronesený úžasným člověkem. Díky absolvování kurzu Bazální stimulace®, jsme postoupily o stupeň víše, neboť aplikováním nových poznatků u našich klientů zkvalitníme péči.

Zároveň Oblastní charita Písek děkuje Nadačnímu fondu GSK (Glaxo Smith Kline), díky získání grantu můžeme zkvalitnit a rozšířit péči u klientů v domácím prostředí. Společnost GSK podporuje dlouhodobé projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a přinášejí měřitelné výsledky.

Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová, sociální pracovnice

34090653_1292810447517886_4572491306525261824_n34305341_1292810260851238_7765311063125393408_n34046945_1292810024184595_3196000824127913984_n (1)34189612_1292810564184541_8596935590555942912_n

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR