První veřejné setkání občanů městské části Portyč

První veřejné setkání občanů městské části Portyč

24. 1. 2019 proběhlo Přátelské setkání sousedů části Portyč. Setkání probíhalo pod záštitou Oblastní charity Písek v rámci spolupráce Města Písek a Agentury pro sociální začleňování. Cílem setkání bylo v této lokalitě především pochválit vše, co dobře funguje, ale i pojmenovat a řešit, co je potřebné zlepšit. Zároveň také poskytnout místním lidem prostor k setkání, diskuzi, společnému zážitku a zkušenostem.

Setkání bylo facilitované, což zaručilo nejen jeho správný směr, ale i to, že diskuze směřovala k formulování výstupů, kterých bylo hned několik - v lokalitě přítomní vyjadřovali její hodnoty, problémy, vítané aktivity, ale i limity. Mezi hodnoty nejvíce hlasů dostalo zlepšení veřejného prostoru. Problémy - nedostatek prostoru pro děti a mládež, celkového soužití obyvatel a jejich setkávání. Vítané aktivity – pravidelné setkávání, vytipování a zapojení aktivních osob. Limity – financování, motivace spoluobčanů ke spolupráci dělat něco pro ostatní.

O dalším připravovaném posezení Vás včas budeme informovat. Jisté je, že potřebujeme právě Vás, spoluobčany Portyče. Bez Vaší účasti a zapojení nemůžeme jednat ve Váš prospěch, nemohou se věci posunout správným směrem. Přijďte proto na další setkání, na kterém je Vaše účast velmi důležitá.

Více informací Vám podá Tomáš Hajný, koordinátor pro KP – tel.: 603 318 734, e-mail: tomas.hajny@pisek.charita.cz.

Na závěr neopomenu zmínit jednu krásnou hodnotu Vašeho spoluobčana: „Portyč je především místo, kde si cítím jako doma.“

Autor: Martina Zachatová

50815245_1493907800741482_7880432941325615104_n50958868_1493907394074856_1197072505689341952_n

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR