Sousedské setkání městské části Portyč II.

Sousedské setkání městské části Portyč II.

Dovolujeme se Vás pozvat na sousedské setkání městské části Portyč II. Uskuteční se dne 13. 2. 2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Českého červeného kříže, Čechova 454/11. Je určeno pro občany sídliště Portyč. Drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás a Vaše názory. Bez Vaší účasti a zapojení nemůžeme jednat ve Váš prospěch, nemohou se věci posunout správným směrem.

Těšíme se na Vás a Vaše názory. Bez Vaší účasti a zapojení nemůžeme jednat ve Váš prospěch, nemohou se věci posunout správným směrem. Po celou dobu zajištěnno drobné občerstvení.

Bližší informace podá Tomáš Hajný, koordinátor pro KP – tel.: 603 318 734, e-mail:tomas.hajny@pisek.charita.cz

Setkání

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR