Třetí přátelské setkání občanů městské části Portyč

Třetí přátelské setkání občanů městské části Portyč

Zveme Vás na třetí sousedské setkání občanů městské části Portyč, které se uskuteční dne 13. 3. 2019 od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti Českého červeného kříže 454/11, Písek. Více informací podá pan Tomáš Hajný - tel. 603 318 734.

Pozvánka

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR