Tři králové opět po roce vyrazí do ulic

Tři králové opět po roce vyrazí do ulic

Od 1. do 15. ledna proběhne celorepublikově tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníky můžete potkat i v Písku a okolí. Kdy konkrétně koleda v Písku proběhne, na co bude výtěžek sbírky určen a další informace naleznete v následujícím článku.

Již brzy vyrazí do ulic koledníčci Tříkrálové sbírky, aby zvěstovali radost i naději v to, že mezi námi stále ještě žije láska, porozumění a ochota nezištně pomáhat. A proto Vás prosíme, nebuďte lhostejní k dětskému zpěvu a očím plným naděje, že právě oni za své úsilí dostanou drobný příspěvek pro dobrou věc. V jaké výši? To záleží čistě na Vás. Zastavme se všichni na chvíli v této uspěchané době a pomozme udržet tuto krásnou tradici. V Písku můžete v pondělí 2. ledna potkat koledníky z řad skautů, ve středu 4. ledna odpoledne zase děti z hodin náboženství a v pátek 6. ledna se ulicemi bude rozléhat zpěv dětí ze ZŠ Svobodná. Chcete vědět více informací, nebo chcete, abychom přišli také k Vám? Kontaktujte nás na telefonu 731 598 977. Finanční částka, kterou Oblastní charita Písek získá díky Tříkrálové sbírce 2017, bude použita na zajištění provozu charitního Střediska pomoci určeného osobám v tíživé životní situaci.

Tříkrálová sbírka celorepublikově probíhá v termínu od 1. do 15. ledna a v České republice se uskuteční již posedmnácté. Výtěžek Tříkrálové sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka pomáhá mimo jiné při povodních a jiných živelných pohromách.

A jak sbírka probíhá? Skupinky dětí, v přestrojení za Tři krále a v doprovodu dospělé osoby, koledují v ulicích měst a vesnic, někde i dům od domu, a vybírají do zapečetěných kasiček finanční příspěvky od štědrých dárců. Tato sbírka je organizována Charitou ČR a je celostátně povolena Ministerstvem vnitra. Naše koledníky poznáte podle kasiček s obecně známým červeným logem Charity. Kasička musí být úředně zapečetěna městským či obecním úřadem. Více informací o tom, jak poznat pravé koledníky, naleznete v pravidlech sbírky.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou sbírku podpořit!

Za Oblastní charitu Písek Lucie Bastlová     

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR