VDV – Nadace Olgy Havlové zajistila zdravotnický materiál a pomůcky

VDV – Nadace Olgy Havlové zajistila zdravotnický materiál a pomůcky

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí zdravotní péči lidem nemocným a umírajícím. Služba je velmi potřebná a žádaná, počet klientů se neustále zvyšuje. Hrazena je z veřejného zdravotního pojištění, ale bohužel se již delší dobu potýká s překážkami v podobě nízkých úhrad pojišťoven za výkony, které jsou zcela nedostatečné a nepokrývají nutné náklady. 

Více naleznete v článku.

Zdravotní sestry přinášejí do rodin nejen profesionalitu, ale i dobré slovo a pohlazení. Jejich hlavním úkolem je zlepšit či alespoň udržet zdravotní stav nemocných. V případě umírajících dokáží zajistit důstojný a klidný závěr životem nejen jim, ale i jejich pečujícím rodinám a blízkým. 

Ke své činnosti potřebují zdravotní sestry dostatek kvalitního zdravotnického materiálu a pomůcek. Na ten nám již osmým rokem poskytl finanční podporu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Nadace podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Jsme velmi vděčni, že Výbor dobré vůle podporuje naši činnost, díky nadaci můžeme zajistit svým klientům potřebný komfort a zdravotním sestrám umožňuje odvádět kvalitní práci. Děkujeme. 

"Podpořeno z programu Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové."

Neopomenu připomenout slova Olgy Havlové, kde celým svým srdcem vystihla hodnoty její nadace: 

„Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je to nejvíce potřeba,“ Olga Havlová, rozhovor pro noviny 1990. 

Autor: Martina Zachatová

Zdroj: https://www.vdv.cz/ 

Pomůcky

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR