Velikonoce - přání

Velikonoce - přání

Zaměstnanci Oblastní charity Písek přejí všem lidem dobré vůle požehnané velikonoční svátky.

Oblastní charita Písek (2)

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR