Veřejná sbírka

Veřejná sbírka

Ve dnech 15. 10. - 30. 11. 2018 proběhne Veřejná sbírka Oblastní charity Písek, jejímž cílem je vytvoření bezbariérových prostor v ulici Budějovická 1962, Písek pro účely domácí péče.

Můžete přispět následovně: přímo vhozením hotovosti do zapečetěných pokladniček umístěných na veřejných místech, nebo bankovním převodem na účet Fio banky č.: 2801320708/2010.

Více naleznete v článku.

„To co děláme pro druhé, má pro náš život opravdový smysl.“ My prostřednictvím služeb Oblastní charity Písek umíme hojit rány, učit znovu chodit nemocné, umírajícím vytvořit podmínky k důstojnému prožití závěru života, nebo třeba zajistit chod domácnosti, uklidit, nakoupit a mnoho dalšího. Vše, co je důležité, aby naši klienti mohli zůstat co nejdéle doma bez nutnosti hospitalizace či umístnění v zařízení sociálních služeb. Budeme rádi, pokud nám pomůžete svým příspěvkem do Veřejné sbírky. I malá podpora je pro nás důležitá. Pokud se rozhodnete přispět, můžete tak učinit bankovním převodem na účet Fio banky č.: 2801320708/2010, nebo přímo do zapečetěných kasiček, které budou od 15. 10. 2018 do 30. 11. 2018 umístěny na veřejných místech.

A proč se na Vás obracíme s prosbou o pomoc? Již delší dobu se potýkáme s potřebou rozšíření našich stávajících prostor a služeb. V současné době sídlíme na Bakalářích, vedle Loutkového divadla Nitka ve druhém patře ve 3 kancelářích. V jedné je oblastní poradna, další dvě slouží vedení, vedoucím služeb, zaměstnancům, pomocnému personálu, zájemcům a klientům naší pečovatelské a zdravotní služby o péči. Současný stav není příznivý jak pro zaměstnance, tak i pro klienty a veřejnost. Důvodem je vznik nových služeb, rozšíření našich stávajících služeb a s tím související nárůst počtu zaměstnanců. Neméně důležitým důvodem je bariérovost současných prostor, s čímž souvisí omezená dostupnost pro naše klienty.

Proto jsme byli nuceni na jaře 2017 se poohlédnout po nových prostorách, kde bude vytvořeno bezbariérové zázemí služeb domácí péče, jedná se o pečovatelskou a zdravotní službu jejíž součástí je péče paliativní a půjčovna kompenzačních pomůcek. Ve chvíli, kdy se nám podařilo od města Písek nové prostory na Budějovické ulici č. 1962 získat (dříve prodejna potravin ,,U Kroupů“), prožívali jsme období nabité euforií a radostí. Zároveň s tím však přišlo mnoho starostí. Začali jsme poptávat projekt na rekonstrukci, samozřejmě na přijatelné ekonomické úrovni, aby byl pro naši neziskovou organizaci únosný. Bývalá prodejna odpovídá požadavkům na potravinářský provoz, proto bude nutné provést velkou řadu úprav tak, aby prostory splňovaly současné normy na poskytování zdravotních služeb a úspěšně mohla proběhnout jejich rekolaudace. I přes dlouhé zjišťování a vyjednávání jsme se dostali na částku 1 172 000 Kč.

Již dříve jsme na rekonstrukci při různých akcích pořádaných charitou vybírali dobrovolné finanční příspěvky, z toho důvodu považuji za důležité informovat Vás o dosavadním průběhu.

Při Adventním koncertu a zpívání s charitou 2017 jsme získali 4 834 Kč, Letnice 2018 nám přinesli 11 803 Kč, Tříkrálová sbírka 2018 – 85 682 Kč, Karel Schwanzenberg přispěl částkou 10 000 Kč, Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic přispěla částkou 30 000 Kč. K dnešnímu dni se nám již podařilo celkem získat částku 142 319 Kč.

Financování rekonstrukce bude vícezdrojové. Výměnu oken a dveří (není součástí projektového rozpočtu) se nám podařilo zrealizovat díky společenství vlastníků bytových jednotek v domě z jejich fondu oprav a Domovní bytové správy Písek – vlastníka objektu. DBS Písek se dále zavázala z projektu uhradit rekonstrukci elektroinstalace v plánované částce 440 000 Kč. Zbývající náklady 589 681 Kč chceme zajistit z dalších zdrojů, jako jsou příspěvky nadačních fondů, včetně výše zmíněné Veřejné sbírky.

Všem příznivcům a přispěvatelům upřímně děkuji

Dana Vejšická, ředitelka Oblastní charity Písek

 

Veř.sbírka

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR