ZŠ J. K. Tyla Písek předala dárky pro naše klienty

ZŠ J. K. Tyla Písek předala dárky pro naše klienty

ZŠ J. K. Tyla Písek předala dárky pro naše klienty s velikonoční tématikou. 

Více naleznete v článku.

Letošní rok nám děti ze ZŠ J. K. Tyla v Písku pod vedením nápadité paní Aleny Vlnové vlastnoručně vyrobily dárky v podobě kouzelných zajíčků plněné rýží. Zajíčci budou předáni seniorům, kterým dokáží vykouzlit hřejivý úsměv na tváři.

Paní Alena Vlnová má velké zkušenosti s vedením dětského kolektivu, podněcuje děti nejen k tvořivosti, ale hlavně k tomu, aby uměly pomáhat druhým.

Oblastní charita Písek děkuje řediteli ZŠ J. K. Tyla Písek Mgr. P. Kocovi za podporu, paní Aleně Vlnové za milé přijetí a za její bezednou studnici úžasných nápadů. Poděkování patří samozřejme dětem, které se s velkým nasazením zapojily.

Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová, DiS.

 

Děti 1

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR