Dárečky pro naše klienty

Letošní Vánoce zpestří našim klientům krásné dárečky a přáníčka od dětí ze ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ J. K. Tyla a 11. MŠ Písek - Hradiště. Krásné vánoční perníčky pro naše klienty napekla a nazdobila paní Ludmila Blažková.

Všem jmenovaným ze srdce děkujeme nejen za Oblastní charitu Písek, ale hlavně za naše klienty!

informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR