Tříkrálová sbírka 2015 na Písecku

Začátkem ledna 2015 proběhl na Písecku, stejně jako po celé ČR, již 15. ročník Tříkrálové sbírky. V Písku se zapojily děti z náboženství a děti ze ZŠ Svobodná. Koledovalo se také v Kestřanech, v Sudoměři, v Heřmani, v Záhoří, v Čížové, Miroticích, Radobytcích, Čimelicích a nově také v Putimi a Mirovicích. Celkem se v Písku a okolí vykoledovalo krásných 63.490.- Kč. Letošním rekordmanem mezi obcemi je obec Záhoří – 9.578.- Kč, za ní následuje Čížová – 5.621.- Kč a Putim 4.848.- Kč. Z celého srdce děkujeme všem, kteří Tříkrálovou sbírku příspěvkem podpořili. Poděkování náleží i všem dobrovolníkům, kteří nám s koledou na Písecku pomáhali a naplnili tak poslání Tří králů, přinést požehnání a lásku. Bez nich by to prostě nešlo a my věříme, že nám i do dalších let zachovají přízeň a že se jejich řady ještě rozrostou!

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou již tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Oblastní charitě Písek zůstane z vykoledované částky 65 %, zbytek výtěžku je určen na projekty Diecézní charity v Českých Budějovicích a také na humanitární pomoc do zahraničí. Oblastní charita Písek získanou částku použije k podpoře poskytovaných služeb, pro klienty ošetřovatelské služby, pečovatelské služby a poradny. Ještě jednou děkujeme a děkujeme i za ty, kterým sbírka pomůže!

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR