Materiální a potravinová pomoc

Středisko materiální a potravinové pomoci je jednou z doplňkových služeb Oblastní charity Písek a je určeno osobám v nouzi.  Při výdeji netrvanlivých potravin se vytváří prvotní vazba osob žijících v sociálním vyloučení na Středisko pomoci, které poskytuje klientům bezpečí ve formě anonymity. Sociální pracovník si postupně získává důvěru klientů, která následně přechází v užší spolupráci, vázanou na rozhovor s motivačním působením v oblasti posilování sociálních dovedností. Klienti mohou získat následnou materiální pomoc v podobě trvanlivých potravin, ošacení, drogerie, vybavení domácnosti aj.). 

Komu je služba určena

Středisko poskytuje pomoc jak uživatelům služeb Oblastní charity Písek, tak i potřebným z řad veřejnosti. 

Poslání střediska pomoci

Posláním Střediska pomoci je ulehčení či vyřešení složité životní situace osob starších 16 let, které je naplňováno prostřednictvím sociální práce, materiální a humanitární výpomoci či zprostředkování duchovní pomoci.

 Cíl střediska pomoci 

  • ulehčení životní situace osob potřebných
  • pomoc rodinám s nízkými příjmy a rodinám žijícím na hranici chudoby
  • navázání užšího vztahu těchto osob se sociálním pracovníkem
  • posilování sociálních dovedností 

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Zahrnuje potravinovou a věcnou pomoc osobám v nouzi či sociální krizi. Potravinová pomoc znamená výdej trvanlivých potravin (např: rýže, těstoviny, konzervy) a netrvanlivých potravin  (např: pečivo, ovoce, zelenina). Věcná pomoc znamená převážně výdej ošacení a drogerie.

K činnostem Střediska pomoci patří také:

  • kontaktní práce s osobou v krizi, při níž je důležité navození pocitu bezpečí a vzájemné důvěry, přijetí, empatie, vzájemný respekt, spolupráce a dohoda.
  • poskytnutí úvěrového jízdného, které umožňuje osobě v nepříznivé sociální situaci se dopravit prostřednictvím Českých drah na místo určení bez potřeby platit v hotovosti. Jedná se zejména o případy, kdy je potřebné dojet do místa bydliště, nebo vyřizování záležitostí na úřadech či cesta za prací.
  • finanční výpomoc, jedná se o jednorázovou platbu, která vede ke zlepšení situace klienta - např. platba noclehárny, správní poplatky, poplatky za výpis ze zdravotní dokumentace aj.
  • kopírování a tisk dokumentů, přístup k telefonu a internetu zdarma

Zásady

bezplatná pomoc, anonymita, respekt k člověku, lidskost

Příjem a výdej materiální pomoci

Od soukromých i právnických osob příjímáme pomoc formou věcného či finančního daru. Každý může přispět. Ať již nepotřebným ošacením, vybavením pro děti, vyřazeným nábytkem či základní bílou technikou (pračka, lednice, sporák, aj.).

Místo příjmu i výdeje materiální pomoci:

Pracovnice Středisko pomoci je Vám k dispozici každou středu od 8:00 do 10:00 hod., na pobočce Mírové náměstí 2272, Písek 39701. Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem pracovní doby.

Výdej netrvanlivých potravin (pečivo, ovoce a zelenina z Obchodního řetězce Tesco) probíhá ve dvoře Farní budovy Římskokatolické církve na adrese: Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, každé pondělí od 12:00 do 13:00 hod.

Kontakt na Středisko pomoci: