Místo ve společnosti

MÍSTO VE SPOLEČNOSTI 

Neregistrovaná sociální služba, která je v období od 1.4.2022 financována z Programové dotace Jihočeského kraje na podporu služeb nedefinovaných zákonem 108/2006 Sb. 
jihočeský krajSlužba se zaměřuje na podporu úspěšného sociálního začleňování osob žijících na ubytovnách ve městě Písek a v přilehlém okolí. Jeho hlavním cílem je snížit důsledky sociálního vyloučení a zastavit prohlubování sociálního propadu u osob nacházejících se v sociálně nepříznivé situaci. Práce s lidmi z ubytoven probíhá formou individuální a skupinové motivace.

Najdete nás na adrese Mírové nám. 2272, 397 01 Písek.

  ambulantně terén
pondělí 12:00 - 14:00 14:30 - 16:30
úterý   12:00 - 14:00, 14:30 - 16:30
středa 12:00 - 14:00 14:30 - 16:30
čtvrtek 12:00 - 14:00 14:30 - 16:30
pátek   12:00 - 14:00, 14:30 - 16:30

Nabízíme pomoc a podporu v hledání řešení tíživých životních situací a nesnází.

Obrátit se na nás mohou všichni ti, kteří si nevědí rady, stojí před těžkým rozhodnutím, potřebují pomoc, informace a podporu.

Klíčové aktivity projektu - jakou formou pracujeme?

Kontaktní práce v prostorách ubytovny
Tato aktivita je zaměřena na depistáž, sledování situace na ubytovně, navazování kontaktu s ubytovanými a vytváření důvěry k pracovníkům projektu. Zahrnuje též základní sociální poradenství, rozdávání informačního materiálu a motivaci osob k řešení nepříznivé sociální situace. Aktivita je zaměřena na osoby žijící na sociálně vyloučených ubytovnách města Písek, osoby bez stálého přístřeší žijící střídavě na těchto ubytovnách a na ulici, případně další potenciální obyvatele ubytoven, kteří se pohybují na veřejných prostranstvích k ubytovnám přiléhajícím (součást sociálně vyloučených lokalit). Sociální práce probíhá s jednotlivci popř. ve skupinách.

Individuální práce na bázi case managementu
Individuální práce na bázi case managementu se dotýká klientů, kteří jsou navázáni na konkrétní pracovníky projektu (projevili důvěru v pracovníky projektu a jsou rozhodnuti s nimi spolupracovat). Individuální práce probíhá v konzultační místnosti (v případě zájmu klienta v jeho přirozeném sociální prostředí – ubytovna, park, ulice). Pracovníci se stávají klíčovými pracovníky klientů, sepisují s nimi smlouvu o spolupráci a sestavují individuální plán.

Skupinová setkávání
Skupinové setkávání je zaměřeno motivačně a podpůrně a je vedeno dvěma pracovníky - mužem a ženou - speciálním konzultantem a sociální pracovnicí. Setkávání probíhá jednou za tři týdny v konzultační místnosti. Smyslem je setkávání osob žijících na ubytovně, jejich vzájemná podpora a sdílení, edukace a nácvik dovedností v různých oblastech života (zaměstnání, dluhy, hospodaření s penězi, komunikace s úřady, komunikace s bývalou rodinou, výchovy dětí, zdravé vztahy atd.) a aktivizace skupiny jako takové. Dlouhodobým záměrem/cílem skupinového setkání je vznik svépomocné skupiny v závěrečné fázi projektu.

Kontakt pro sjednání služby:

e-mail: mistovespolecnosti@pisek.charita.cz

Kontakt na pracovníky projektu Místo ve společnosti: