Pečovatelské služby

Terénní sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Společně s Domácí zdravotní péčíOblastní poradnou v Písku a Půjčovnou kompenzačních pomůcek tvoří systém komplexní odborné zdravotně sociální péče.

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj

K 01.01.2022 byla Farní charita Milevsko sloučena s Oblastní charitou Písek, tím přešly pod Charitu Písek i všechny služby Farní charity Milevsko. Charita Písek má proto nově dvě samostatná střediska pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba

 • Identifikátor služby: 9767436
 • působí ve městě Písek a na území ORP Písek
 • kontakt: Bc. Martina Zachatová, DiS.
  tel.: 731 598 977
  e-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz 
 • adresa sídla služby: Budějovická 1962, Písek

VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBĚ

Pečovatelská služba
sv. Ludmily

 • Identifikátor služby: 2501288
 • působí ve městě Milevsko a okolí cca do 20 km
 • kontakt: Bc. Alena Procházková
  tel.: 732 894 601
  e-mail: pecovatelka.ludmila@pisek.charita.cz
 • adresa sídla služby: Klášterní 563, Milevsko

více informací o službě