Charitní poradna Orlík nad Vltavou

Komunitní centrum Orlík Vám ve spolupráci s Charitou Písek nabízí služby základního sociálního poradenství určeného pro osoby starší 18 let.

000416

V jakých oblastech je možné zprostředkovat pomoc?

Sociální pomoc a sociální dávky
Informace a orientace v sociálních dávkách; zprostředkování kontaktu s nadacemi a organizacemi poskytujícími potravinovou a materiální pomoc.

Finanční a dluhová oblast
Ve spolupráci s Oblastní poradnou Charity Písek, která je akreditována u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Bydlení
Informace a pomoc s hledáním sociálního i komerčního bydlení.

Zaměstnanost a pracovní trh
Podpora při sepsání životopisu, podpora v hledání pracovních nabídek, podpora při komunikaci se zaměstnavateli.

Rodina a mezilidské vztahy
Zprostředkování kontaktů s organizacemi, které se zabývají pomoci rodinám, vyslechnutí a podpora klienta v náročné životní situaci.

Ochrana spotřebitele
Odstoupení od smlouvy, reklamace

Konzultační hodiny vždy ve čtvrtek 9:00 – 11:00

Kontaktní údaje na sociální pracovnici:
605 526 359
poradnaorlik@pisek.charita.cz

V naléhavých případech kontaktujte pana starostu Máru:
Jan Mára – Starosta Orlík nad Vltavou
724 180 175
starosta@orliknadvltavou.cz