Základní služby Oblastní charity Písek

 

Ošetřovatelská služba

Zdravotní služba poskytovaná na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře. Službu poskytují zdravotní sestry s registrací, v domácnosti klienta, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na adrese Budějovická 100, 397 01 Písek.

Kontaktní osoba: vrchní sestra Dana Kůsová, tel. 737 229 096, e-mail: sestra@pisek.charita.cz

Více informací o službě naleznete zde

Pečovatelská služba

Terénní sociální služba určena lidem se sníženou soběstačností. Pracovní doba pečovatelské služby je od 7:00 do 22:00 hod., 7 dní v týdnu, na adrese Bakaláře 43/6, 397 01 Písek.

Kontaktní osoba: Bc.  Martina Zachatová, DiS., tel.: 731 598 977, e-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz

Více informací o službě naleznete zde.   

Oblastní poradna Písek

Poradna  poskytuje bezplatnou a nestrannou pomoc osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a momentálně nejsou schopny ji řešit svými vlastními silami. Pracovní doba poradny je pondělí 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, středa 12:30 - 17:00, čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, pátek 8:00 - 12:00 hod. V odpoledních hodinách je poradna pro objednané klienty. Poradna sídlí na adrese Bakaláře 43/6, 397 01 Písek.

Kontaktní osoba: Bc. Petra Hajná, DiS., tel.: 382 212 998, 734 360 974,

e-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz 

Více informací o službě naleznete zde.

 

Doplňkové služby Oblastní charity Písek

 

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Půjčovna pomůcek se nenachází v sídle Oblastní charity Písek, ale na adrese Budějovická 100, 397 01 Písek. Po telefoniké domluvě je možné ji navštívit ve všední dny v době od 8:00 do 15:00 hod.

Kontaktní osoba: Ivana Sacherová, tel.: 731 598 973, e-mail: pomucky@pisek.charita.cz

Více informací o službě naleznete zde.

Materiální a potravinová pomoc

Tato doplňková služba je určena osobám v nouzi a je poskytována v sídle Oblastní charity Písek na adrese Bakaláře 43/6, 397 01 Písek. Pracovnice je Vám zde k dispozici středa 8:00 - 12:00, výdej netrvanlivých potravin v prostorách farního dvora pondělí a čtvrtek 12:00 - 13:00. Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem pracovní doby.

Kontaktní osoba: Bc.Petra Hajná, DiS., tel.: 382 212 998, e-mail: strediskopomoci@pisek.charita.cz

Dobrovolnické centrum Bonum

Dobrovolnické centrum Bonum je určeno pro organizace poptávající dobrovolníky a pro zájemce o dobrovolnickou službu. Centrum sídlí na adrese Budějovická 100, 397 01 Písek.

Kontaktní osoba: Markéta Chláková, DiS., tel.: 731 549 777, e-mail: dobrovolnici@pisek.charita.cz

Více informací naleznete zde.

Podpora pečujících osob

Podpora pečujících osob je jednou z doplňkových činností Oblastní charity Písek a úzce spolupracuje s ostatními službami, které Oblastní charita Písek poskytuje.

Právě díky vzájemné spolupráci s ošetřovatelskou službou, pečovatelskou službou, odbornou poradnou a půjčovnou kompenzačních pomůcek je zajištěna komplexní podpora po stránce sociální i zdravotní.

Kontaktní osoba:Mgr. Veronika Skálová, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, tel.: 735 713 557,

e-mail: veronika.skalova@pisek.charita.cz

Více informací naleznete zde.