Dobrovolnické centrum Bonum

Dobrovolnické centrum koordinuje práci dobrovolníků ve městě Písek a jeho okolí. Jeho úkolem je přijímat dobrovolníky s jakýmkoliv zaměřením a vymezením činnosti, vysílat je k cílovým klientům a organizacím a pořádat dobrovolné akce v oblastech, ve kterých se dobrovolníci mohou uplatnit (osvěta a vzdělávání, kultura, volný čas, životní prostředí,…).

Dobrovolnické centrum staví svou činnost na nabídce ze strany dobrovolníků. Uchopuje jejich nápady, schopnosti, dovednosti a směřuje je tam, kde najdou upotřebení. Zajišťuje dobrovolníkům zázemí, pojištění dobrovolné pomoci, školení a supervizi dotýkající se oblasti jejich činnosti.

Dobrovolnické centrum zjišťuje potřeby organizací v oblasti dobrovolné pomoci a zabývá se osvětou dobrovolné pomoci.

Chcete se stát dobrovolníkem v Písku a okolí? Kontaktujte dobrovolnické centrum Bonum  http://dobrovolnicipisek.charita.cz/

 

Kontaktní osoba: Markéta Chládková, DiS.

Adresa: Budějovická 100, 397 01 Písek

Tel.: 731 549 777

E-mail: dobrovolnici@pisek.charita.cz