Materiální a potravinová pomoc

Tato doplňková služba je určena osobám v nouzi a je poskytována v sídle Oblastní charity Písek na adrese Bakaláře 43/6, 397 01 Písek. Pracovnice je Vám zde k dispozici středa 8:00 - 12:00, poslední klient je přijímán 30 minut před koncem pracovní dobyvýdej netrvanlivých potravin v prostorách farního dvora pondělí - čtvrtek 12:00 - 13:00.

Kontaktní osoba:Bc. Magda Hájíčková

Adresa: Bakaláře 43/6, Písek 397 01

Tel.: 382 212 998

E-mail:strediskopomoci@pisek.charita.cz