Ošetřovatelská služba

Ošetřovatelská služba je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy. Zahrnuje také paliativní péči, která je určena osobám v terminálním stádiu.

Ošetřovatelská služba je poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci. Tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ošetřovatelská služba je poskytována v domácím, pro klienta známém prostředí, ve městě Písek a v přilehlých obcích. Je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Domácí péče je zaměřena zejména na navrácení zdraví, jeho podporu a udržení a na rozvoj soběstačnosti.

U nevyléčitelně nemocných se snažíme o zmírňování utrpení a o zajištění klidného a důstojného umírání v rámci domácí hospicové péče.

Ošetřovatelské úkony jsou zajišťovány kvalifikovanými zdravotními sestrami, které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální úrovni.

V návaznosti na ošetřovatelskou službu mohou našim klientům pomáhat pečovatelky v rámci pečovatelské služby, zejména se zajištěním chodu domácnosti a při dalších úkonech, nutných k uspokojení základních potřeb klienta.

 Mezi hlavní ošetřovatelské úkony patří:

  • měření fyziologických funkcí, glykémie pomocí glukometru, orientační vyš. moče
  • lokální ošetření + převazy kožních defektů, prevence vzniku kožních defektů
  • ošeření stomií
  • odběry biologického materiálu
  • aplikace léčebné terapie (injekce, infuze, lokální farmaka, inhalační terapie)
  • péče o permanentní katétry a jejich výměna (u žen)
  • rehabilitační ošetřování (pasivní, aktivní, dechová, kondiční cvičení, nácvik chůze, sebeobsluhy, polohování)
  • dohled na pitný a dietní režim
  • léčebná hygiena v rámci komplexní péče o pacienta a ošetření kožních defektů
  • zapojení a zaučení rodiny v péči o klienta

 

Kontaktní hodiny kanceláře ošetřovatelské služby 

Pondělí

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Úterý

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Středa

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Pátek

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Kontaktní osoba: Dana Kůsová

Budějovická 100, Písek 397 01

Tel.:  737 229 096

E-mail: sestra@pisek.charita.cz