Ceník úkonů pečovatelské služby - platný od 1. 1. 2018

Vyhláškové úkony

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1.   Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120Kč/hod.

2.   Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120Kč/hod.

3.   Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

120Kč/hod.

4.   Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1.   Pomoc při úkonech osobní hygieny

120Kč/hod.

2.   Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120Kč/hod.

3.   Pomoc při použití WC

120Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1.   Pomoc při přípravě jídla a pití

120Kč/hod.

2.   Příprava a podání jídla a pití

120Kč/hod.

3.   Donáška oběda

20Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

1.   Běžný úklid a údržba domácnosti

120Kč/hod.

2.   Pomoc při zajištění velkého úklidu, např. úklid sezonní, po malování

120Kč/hod.

3.   Donáška vody

120Kč/hod.

4.   Topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení

120Kč/hod.

5.   Běžné nákupy a pochůzky

120Kč/hod.

6.   Velký nákup (hmotnost více jak 5 kg nebo více jak 10 položek)

115Kč/úkon

7.   Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy v prádelně

70Kč/kg

8.   Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy v prádelně

70Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1.   Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady a doprovod zpět

120Kč/hod.