Podpora pečujících osob na Písecku

Podpora pečujících osob je jednou z doplňkových činností Oblastní charity Písek a úzce spolupracuje s ostatními službami, které Oblastní charita Písek poskytuje.

Právě díky vzájemné spolupráci s ošetřovatelskou službou, pečovatelskou službou, odbornou poradnou a půjčovnou kompenzačních pomůcek je zajištěna komplexní podpora po stránce sociální i zdravotní.

Komu je Podpora pečujících určena?

Naše podpora je určena lidem, kteří v domácím prostředí pečují o osobu blízkou (nejčastěji o seniora, popř. o osobu s chronickým onemocněním či zdravotním postižením starší 18 let).

Podpora pečujících je určena i lidem, kteří možnost péče o osobu blízkou v domácím prostředí teprve zvažují a potřebují se v této oblasti zorientovat, zvážit své schopnosti, možnosti a informovat se na zdroje pomoci mimo rodinu (dostupné sociální a zdravotní služby v daném regionu, sociální dávky apod.).

Oblasti podpory a poradenství aneb v čem můžeme být pečujícím nápomocní?

  • Seznámení s výhodami, ale i riziky laické domácí péče (péče o osobu blízkou v domácnosti s sebou nese bezpochyby mnoho pozitiv, ale i řadu negativ, která je třeba si uvědomit, aby se jim dalo předcházet a nebo je alespoň zmírnit).
  • Pomoc při orientaci v sociálních a zdravotních službách (pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře, domácí ošetřovatelská péče a další).
  • Možnosti sdílené péče (kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli – rodinou a blízkými).
  • Seznámení s možnostmi využití zdravotnických a kompenzačních pomůcek vhodných k péči o osobu blízkou v domácím prostředí (kde a jak pomůcky získat, možnost zapůjčení v půjčovnách, edukace pečujících ve způsobu jejich použití apod.)
  • Seznámení se způsoby manipulace s léžící nebo hůře se pohybující osobou, tak, aby se předcházelo vzniku kožních defektů a poranění, a aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování pohybového aparátu pečujícího. To vše s využitím prvků bazální stimulace.
  • Pomoc při orientaci v sociálních dávkách a institucích, které je vyplácí, řešení finanční situace.
  • Možnosti aktivizace osoby o kterou je pečováno (dle stavu a schopností konkrétní osoby).
  • Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření, pomoc při vyhledání odborné psychologické podpory a pomoci, zprostředkování informací o možnostech školení pro osoby pečující a o podpůrných skupinách pro tyto osoby.
  • Možnost zprostředkování duchovní pomoci a podpory pečujícím a jejich rodinným příslušníkům

Tato doplňková a podpůrná činnost je Oblastní charitou poskytována zdarma a není podmíněna využíváním jiných služeb poskytovaných Oblastní charitou Písek, tzn., že bude poskytnuta pečujícím rodinám a osobám bez rozdílu, ať už naše charitní služby využívají či nikoliv. 

Spolupráce s pečující osobou či rodinou může proběhnout třeba jen jako jednorázové setkání, ale stejně tak může probíhat i jako průběžná podpora a dlouhodobější vzájemná spolupráce mezi pečujícími a sociální pracovnicí. Vždy záleží na konkrétní situaci, konkrétní rodině či osobě a na individuálních potřebách těchto osob.

 

Kontaktní hodiny:

Pondělí

10:00 -12:00

Úterý

13:00 -16:00

Středa

10:00 -12:00

Čtvrtek

13:00 -16:00

Pátek

10:00 -12:00

 

V tyto kontaktní hodiny je sociální pracovnice k zastižení na telefonu. Následné osobní setkání může proběhnout po vzájemné domluvě i v jiný čas u Vás doma nebo v místě sídla Oblastní charity Písek, popř. i jinde.

Před první schůzkou je nutná předchozí domluva buď telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Myšlenka na závěr aneb jak to vidíme my - zaměstnanci Oblastní charity Písek

V oblasti péče o osobu blízkou v domácím prostředí hrají tu nejdůležitější a zároveň nejnáročnější roli právě pečující. Mají proto náš velký obdiv a respekt. Naším cílem je, abychom se jim v této životní situaci, která může být i hodně náročná, stali dobrými partnery, a bude-li to třeba, někdy i trochu průvodci.

Motto, které naši činnost asi nejlépe vystihuje:

„Nejste v tom sami“

Informační materiál ke stažení zde.

Příručku pro pečující naleznete zde.

Kontaktní osoba:Mgr. Veronika Skálová

Bakaláře 43/6, 397 01 Písek

Tel.: 735 713 557

E-mail: veronika.skalova@pisek.charita.cz