Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Jedná se o doplňkovou službu Oblastní charity Písek a je provozována na základě živnostenského oprávnění.

Poslání služby

Prostřednictvím této služby se snažíme pomoci lidem s tělesným, zdravotním či jiným postižením zmírnit jejich handicap, nebo také ulehčit pečujícím osobám.

Komu je služba určena a jaké pomůcky půjčujeme?

Pomůcky jsou půjčovány jak uživatelům služeb Oblastní charity Písek, tak i široké veřejnosti.

K zapůjčení jsou např.: invalidní vozíky, polohovací postele, chodítka, hole, antidekubitní matrace, sedačky do vany, toaletní židle, dýchací přístroj - oxygenátor a další. Úplný seznam pomůcek, včetně fotografií, pro vás připravujeme a bude zveřejněn v blízké době.

Kdy je možné půjčovnu navštívit a kde se nachází?

Půjčovnu pomůcek je možné navštívit po telefonické domluvě na tel. č.: 737 229 096 v době 8:00 – 15:00 hodin. Půjčovna pomůcek se nenachází v sídle organizace, ale na adrese Budějovická 100, 397 01 Písek. Před půjčovnou je možné zastavit osobním automobilem.

Cena za zapůjčení?

Pomůcky jsou půjčovány za úplatu. Pro uživatele charitních služeb jsou stanoveny odlišné ceny. Platný ceník je dostupný v kancelářích charity nebo ke stažení zde.

Na jak dlouho jsou pomůcky půjčovány?

Doba zapůjčení je krátkodobá – překlenovací (ke zjištění vhodnosti typu pomůcky, pro překlenutí doby, než si klient zajistí pomůcku vlastní), dlouhodobá, nebo opakovaná - dle potřeb klienta a možností půjčovny.

Jak postupovat v případě zájmu o zapůjčení pomůcky?

Po telefonickém kontaktu se zájemce o vypůjčení s pracovníkem půjčovny domluví na osobní návštěvě, při které dojde k výběru vhodné pomůcky, sepsání smlouvy o zapůjčení a poučení o zacházení s pomůckou. Klient si následně pomůcku odveze, nebo může využít přepravy charitou, dle platného ceníku.

Kontaktní osoba: Ivana Sacherová

Budějovická 100, Písek 39701

Tel.: 737 229 096

E-mail: _hzET9o4YanBZd5h47c-93pfWfkmb