Stručně z historie o vzniku a poslání Oblastní charity Písek

O Charitě v ČR

Charita ČR je útvarem Římskokatolické církve a právnickou osobou podle Kodexu kanovnického práva. Zřizovatelem je Česká biskupská konference. Územní struktura kopíruje správní členění Římskokatolické církve. Celkem ji tvoří dvě arcidiecézní a 6 diecézních charit, které dále sdružují charity oblastní, městské a farní. Jednotlivé charity se více či méně liší svojí mírou samostatnosti, projekty a službami, které poskytují. Princip však pro všechny zůstává stejný, a to šířit svou službou milosrdenství a pomáhat bližnímu v nouzi. Hlavní činností Charity je pomoc potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb poskytovaných spoluobčanům od nejútlejšího věku až do stáří, u nich doma, v terénu či v zařízeních, které Charita provozuje.

Oblastní charita v Písku

Oblastní charita v Písku byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím Českobudějovickým. Od svého počátku se Oblastní charita Písek zaměřuje především na seniory v rámci ošetřovatelské a pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v rámci charitní poradny. Pilíři pro práci Oblastní charity Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti  a překonávat problémy, na které sami nestačí.

Na základě více než dvacetipětileté profesionální praxe v oblasti sociálních a zdravotních služeb a odborného sociálního poradenství nabízí Oblastní charita Písek svoji pomoc v těchto oblastech:

Vedle těchto základních služeb poskytuje Oblastní charita Písek i služby doplňkové:

 

Charita v Písku - je Vám vždy nablízku

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR