Místo ve společnosti

Kde nás najdete

Adresa

Soukenická 160, Písek 39701

Na koho se můžete obrátit

Ivana Vozábalová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 731 161 073 E-mail: 8bFD5f9k_hyoT.ekabm%C%~k0dkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Místo ve společnosti

Typ služby
Ostatní

Poskytovatel
Charita Písek

Kraj
Jihočeský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Ivana Vozábalová DiS.

Poslání a cíle

Posláním služby je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami bez pomoci řešit. 

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Další informace

Projekt je určen lidem řešícím důsledky dlouhodobého sociálního vyloučení. Zaměřuje se na podporu úspěšného sociálního začleňování osob žijících na ubytovnách ve městě Písek. Jeho hlavním cílem je snížit důsledky sociálního vyloučení a zastavit prohlubování sociálního propadu u osob nacházejících se v sociálně nepříznivé situaci. Práce s lidmi z ubytoven probíhá formou individuální a skupinové motivace.