Tříkrálová sbírka 2018 - výtěžek 131.819 Kč

Tříkrálová sbírka 2018 - výtěžek 131.819 Kč

Letošní výtěžek z Tříkrálové sbírky se stal rekordním. Vykoledovaná částka je 131.819 Kč. 

Více naleznete v článku.

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám….

6.1. je dnem svátku Zjevení Páně, lidově „Třech králů“. Na dveře domů se píší posvěcenou křídou písmena K + M + B s udáním letopočtu, což znamená Christus mansionem benedicat, Kristus požehnej tomuto domu.

Tříkrálovou sbírku pořádá Oblastní charita Písek každoročně. Tento rok byla hlavní koordinátorkou sbírky vedoucí Dobrovolnického centra Bonum Markéta Kracíková, DiS. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě a ochotě skvělých lidí v našem regionu. Jsme rádi, že díky naší koordinátorce, koledníkům a dárcům proběhla i v letošním roce.

Koledování a požehnání domovům je výjimečná událost, je časem překvapení a dobré nálady. Není samozřejmostí, že všechny dveře se otevřou a možná i díky tomu vznikají opravdové příběhy, kdy se lidé zachovají lidsky. Nejvíce mne dojalo setkání se starším pánem a jeho slova: „Nic nemám, nemůžu Vám nic dát“, naši koledníci zazpívali i bez cinknutí do kasičky, neboť Tři králové nejsou jen o sbírce, jsou především o poselství – tolik slova Markéty Kracíkové.

Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v našem regionu, 15 % využívá na své projekty Diecézní charita České Budějovice, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Tříkrálová sbírka 2018 - výtěžek

Místo

Vedoucí skupiny

Částka v Kč

Písek

pí Turská

1086

Písek

pí Kracíková

4133

Písek

pí Plívová

2278

Písek

pí Matásková

445

Písek

pan Utermüller

6691

Písek

MUDr. Boček

2741

Písek

pí Bočková

4026

Písek

pan Záloha

3256

Písek

Ing. Hladíková

6068

Písek

pí Halková

1804

Písek

pí Grégrová

3518

Písek

pan Hagen

2684

Písek

pí Vejšická

2265

Heřmaň

pí Matoušková

7161

Horní Záhoří

pí Kožmínová

15809

Horní Záhoří

pan Holý

6010

Čížová

pí Pšeničková

2770

Čimelice

pí Filipová

4298

Čimelice

pí Hemala

2152

Mirotice

pí Hemala

1180

Kestřany

pí Hladíková

2714

Protivín

pí Burdová

26088

Protivín

pí Havlátková

8183

Protivín

pí Hlouchová

8195

Radobytce

pan Hemala

2074

Sudoměř

pan Hrdina

4190

Celkem

 

131819

 

Na závěr slova Markéty Kracíkové, DiS. vedoucí Dobrovolnického centra Bonum při Oblastní charitě Písek:

„Rekordní výsledek Tříkrálové sbírky 2018 je výsledkem spojení  dobré vůle a ochoty všech zúčastněných – dobrovolníků, koledníčků, koledníků, vedoucích skupin, podpory jejich rodin, zúčastněných obcí, města Písek a hlavně všech štědrých dárců pro dobrou věc.

Děkuji Vám za jeden z nejlepších životních zážitků“, tolik slova Markéty Kracíkové.

Oblastní Charita Písek děkuje jménem ředitelky Dany Vejšické všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům, bez jejichž pomoci a velkým srdíčkům by se sbírka nemohla uskutečnit. Velké poděkování patří i Vám, kteří jste do sbírky přispěli. Poděkování si zaslouží vedoucí Dobrovolnického centra Bonum Markéta Kracíková, DiS., která v letošním roce prvně sbírku organizovala, její koordinace byla skvělá.

Děkujeme Vám všem ….

Za Oblastní charitu Písek Martina Zachatová, DiS.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR