Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 proběhne v Písku dne 2. 1. 2019 ve 14,30 hodin v kostele Narození Panny Marie.

Více naleznete v článku.

Koledníkům požehná vikář Farnosti Písek R. D. Mgr. Jan Doležal. Na zahájení se nově v letošním roce podílí i Zemský Hřebčinec v Písku.

Tříkrálová sbírka proběhne na jednotlivých místech následovně:

 • 2. 1. Písek - děti ze skupiny náboženství Vikariátu Písek
 • 3. 1. Písek - děti ze skupiny náboženství Vikariátu Písek
 • 4. 1. Písek - děti ze 13. MŠ Písek -  sídliště Jih směr k Nemocnici Písek, sídliště Jih směr k Zemskému Hřebčinci,   sídliště Jih směr Lipová alej a okolí
 • 4.1. Čimelice - Skauti v Čimelicích (v odpoledních hodinách) 
 • 5. 1. – 6. 1. Písek – Hradiště, Na Pakšovce
 • 5. 1. - 6. 1. Sudoměř, Záhoří, Kestřany, Čížová (neděle odpoledne)
 • 6. 1. Štětické stáje - slavnostní výjezd koledníků
 • 7. 1. Písek - Písečtí skauti
 • 7.1. Putim
 • 8. -10. 1.Písek -  Logry
 • 11. 1. Čimelice - Skauti
 • 11. 1. Rakovice - Skauti
 • 9. 1. -13.1. Čížová, Vráž, Drhovle a okolí

Po dobu Tříkrálové sbírky, můžete přispět také na těchto místech v termínu:

 • 1.1. - 14. 1. - kostely Vikaritátu Písek a současně v kanceláři Oblastní charity Písek u ředitelky Dany Vejšické

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 bude rozdělen následovně 

 • 65 % samostatné a společné projekty farních a oblastních charit v jednotlivých regionech, kde se výnos vykoledoval 
 • 15 % projekty diecézních charit 
 • 10 % humanitární pomoc 
 • 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem CHČR 
 • 5 % režijní náklady na pořádání sbírky

Svátek Tří králů patří k nejoblíbenějším. Tříkráloví koledničci putují dům od domu, přinášejí do domovů požehnání do nového roku a zapisují aktuální rok a symboly K+M+B+ na dveře domů.Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi Uvedená zkratka znamená "Kristus žehnej tomuto domu." Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici - Otce (Bůh), Syna (Ježíše Kristus) a Ducha Svatého.

Nový rok můžete začít i vy dobrým skutkem. Pokud se rozhodnete se zapojit, obraťte se na Markétu Chládkovou - koordinátorku Tříkrálové sbírky - tel.: 731 549 777.

Zdroj: https://dobrovolnicipisek.charita.cz/clanky/trikralova-sbirka-2019-na-pisecku/

Autor: Martina Zachatová
 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR