Záměry Tříkrálové sbírky 2022 na Písecku

 • Charita Písek

  • Podpora Střediska pomoci

   98 712 Kč
  • Podpora Dobrovolnického centra BONUM

   35 000 Kč
  • Podpora Sociálně aktivizační služby Rozárka Milevsko

   98 712 Kč