Bc. Martina Zachatová, DiS.

  • Tel.: 382 210 364, 731 598 977

Organizace:


Seznam služeb:

Pečovatelská služba - sociální pracovník
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR