Bc. Petra Hajná, DiS.

  • Tel.: 382 212 998, 734 360 974

Organizace:


Seznam služeb:

Poradna - sociální pracovnice, vedoucí poradny Materiální a potravinová pomoc - vedoucí pracovník
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
131 819 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR