Bonum - dobrovolnické centrum


  • Tel.: 731 549 777
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE
Centrum zajišťuje pro dobrovolníky veškerou administrativní podporu a zaškolení, podle vybrané organizace a činnosti. Příjemcům dobrovolníků tak odpadne složité seznamování se specifiky cílové skupiny, administrativou dobrovolníka a proškolování, na které mnohdy nezbývá prostor a čas. Základní činnosti: • získávání, výběr, evidence dobrovolníků pro neziskové a další organizace v Písku, poskytující sociální služby, • zjišťování potřeb přijímajících organizací, • školení dobrovolníků, • smluvní zajištění dobrovolnické činnosti, • pojištění dobrovolníků, • zajištění supervize, • komunikace s přijímajícími organizacemi, • propagace dobrovolnictví na Písecku, • podpora rozvoje dobrovolnictví.

Organizace:


Seznam lidí:

Dana Vejšická - ředitel Markéta Chládková, DiS. - vedoucí pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR