Pečovatelská služba


  • Tel.: 382 210 364, 731 598 977, 732 676 036
 
Vedoucí služby: Dana Vejšická - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Služba je určena pro všechny osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň pro osoby starší 18 let.

Posláním pečovatelské služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností, a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Pracovní doba pečovatelské služby je každý den od 7:30 do 22:00 hod., včetně víkendů a svátků.


Organizace:


Seznam lidí:

Dana Vejšická - vedoucí pečovatelské služby Mgr. Hana Zemanová - zástupce ředitele pro personální a ekonomickou oblast Bc. Martina Zachatová, DiS. - sociální pracovník Daniela Ivanova Ivanova - pečovatelka Tereza Kovaříková - pečovatelka Klára Krilová - pečovatelka Miloš Pata - pečovatel Jaroslava Brčáková - pečovatelka Marie Halková - pečovatelka Lenka Hejpetrová - pečovatelka Petra Moravcová - pečovatelka Lada Nováková - pečovatelka Miroslava Štoflová, DiS. - pečovatelka
Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR