Integrační služby pro uprchlíky
24. června 2022 Společně pro Ukrajinu

Integrační služby pro uprchlíky

Aktivita „Integrační služby pro uprchlíky“ probíhá v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Charita Písek pomáhá uprchlíkům i nadále. V rámci Středisek pomociPísku a Milevsku nabízíme uprchlíkům materiální a potravinovou pomoc, sociální poradenství, asistenci, doprovod, pomoc s vyhledáváním zaměstnání a ubytování. Dobrovolníci, které sdružuje Dobrovolnické centrum BONUM, pomáhají při materiálních sbírkách, při provozu Středisek pomoci, mohou poskytnout asistenci cílové skupině, překladatelské služby aj. Více informací naleznete zde.

Kdy a kde nás najdete?

Středisko pomoci Písek je pro uprchlíky otevřeno každý všední den na adrese Mírové náměstí 2272, Písek, od 8 do 12, více informací vám může podat pracovnice Střediska na tel.: tel.: 731 161 073 nebo e-mailu: strediskopomoci@pisek.charita.cz.

Milevské Středisko pomoci naleznete na adrese Hůrecká cesta 227, Milevsko, každý všední den od 12 do 14 (tel.: 731 604 444, e-mail: strediskopomoci_milevsko@pisek.charita.cz).

Koordinátorku Dobrovolnického centra zastihnete na tel.: 731 549 778 a e-mailu dobrovolnici@pisek.charita.cz

Děkujeme všem, kteří společně s námi pomáhají lidem z Ukrajiny. Finanční sbírka na podporu uprchlíků z Ukrajiny, kteří vyhledali pomoc na Písecku, je stále aktuální a podpořit ji můžete na účtu č. 193699144/0300. Budeme velice vděční i za jakoukoliv finanční podporu činnosti Charity Písek, která je velice široká a rozmanitá, vždy jde však o stejný cíl, a to pomoci bližním, kteří se dostali do nelehké životní situace. Přispět je možné na náš účet č. 396846271/0100, děkujeme.